เยาวชนไทยคนเก่ง คว้า 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 9 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเชียน ครั้งที่ 13 (WorldSkills ASEAN 2023) ประเทศสิงคโปร์

28 Aug 2023

เยาวชนไทยคนเก่ง คว้า 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 9 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเชียน ครั้งที่ 13 (WorldSkills ASEAN 2023) ประเทศสิงคโปร์ 

เยาวชนไทยคนเก่ง คว้า 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 9 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเชียน ครั้งที่ 13 (WorldSkills ASEAN 2023) ประเทศสิงคโปร์

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำทีมเยาวชนไทยคว้า 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และ 9 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม ซึ่งมีผลคะแนนรวมเป็นที่ 4 ในระดับอาเซียน จากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเชียน ครั้งที่ 13 (WorldSkills ASEAN 2023) ระหว่างวันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2566 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เยาวชนผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทย สามารถทำผลงานได้รับ 3 เหรียญเงิน จากสาขาแต่งผม สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ทีม) 3 เหรียญทองแดง จากสาขาการประกอบอาหาร สาขาเมคคาทรอนิกส์ (ทีม) สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น และ 9 เหรียญรางวัลฝีมือยอดเยี่ยม จากสาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาประกอบอาหาร สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแต่งผม สาขากราฟิกดีไซน์ โดยกระทรวงแรงงานได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เงินรางวัลแก่เยาวชน และโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน ซึ่งมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เป็นผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับประเทศ สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) ให้กับเยาวชนจากทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่แข่งขันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะการแข่งขันเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับต่อไป ซึ่งผลการการแข่งขันทีมที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล จำนวน 60,000 บาท ได้แก่ นายภัคพล ปรีชาวนา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนายฬูค่า ชนกันต์ บอนด์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ทีมผู้เข้าแข่งขันจากศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและนวัตกรรมหุ่นยนต์ จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งเป็นเยาวชนจากจังหวัดเชียงใหม่ ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย จึงได้เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและนวัตกรรมหุ่นยนต์ EasyKids Robotics จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเชียน ครั้งที่ 13 (WorldSkills ASEAN 2023) ระหว่างวันที่ 18 - 28 กรกฎาคม 2566 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ผลการแข่งขันเยาวชนจากจังหวัดเชียงใหม่ตัวแทนประเทศไทย สามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) มาได้ โดยเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและนวัตกรรมหุ่นยนต์ EasyKidRobotics K-Park Business Center ถนนมหิดล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวบุปฝา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยนางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ แสดงความยินดีและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ให้คำแนะนำข้อปฏิบัติตนและแนวทางในการเตรียมตัวแข่งขันแก่เยาวชนทั้งสองคนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยในการเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม สำหรับร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 2 Worldskills ASIA 2023 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ณ Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยครั้งนี้ประเทศไทยเตรียมจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการการแข่งขัน จำนวน 8 สาขาได้แก่ 1. สาขาการแต่งผม 2. สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) 3. สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น 4. สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 5. สาขากราฟิกดีไซน์ 6. สาขางานเชื่อม 7. สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี และ 8. สาขาเว็บดีไซน์

 นางสาวไพลิน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนทุกทีมและขอเป็นกำลังใจ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สามารถนำชัยชนะกลับมา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถของเยาวชนไทยที่เก่งไม่แพ้ใคร ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล เพื่อแสดงศักยภาพแรงงานไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ อันจะทำให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของแรงงานไทยที่เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานสากล โดยได้ฝากความหวัง และให้กำลังใจให้เยาวชนทั้งสองในการที่สามารถทำผลงานได้โดดเด่นชนะเลิศ ได้ไปต่อถึงการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 47 ณ เมืองลียง สาธารณรัฐฝรั่งเศสในปี 2567 ต่อไป

โดบอ.ขจรศักดิ์ จันทร์แจ่ม CTO & Founder EasyKids ผู้ฝึกสอน ได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า อยากให้มีการเพิ่มโอกาสของเยาวชนไทยให้สามารถเข้าถึงทักษะทางด้านนี้ มากขึ้นด้วยการจัดอบรมทักษะการเขียนโปรแกรมและนวัตกรรมหุ่นยนต์ และจัดการแข่งขันในระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู ทักษะ ต่างๆ ของเยาวชนที่จะเข้ามาร่วมการฝึกอบรม โดยทางอาจารย์ขจรศักดิ์ จันทร์แจ่ม ยินดีที่จะร่วมเป็นวิทยากรผู้ฝึกสอนให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และยังสามารถเป็นเวทีในการคัดเลือกเยาชนที่มีทักษะในด้านนี้อย่างแท้จริงเข้ามาร่วมในการแข่งขันในครั้งต่อไป และในการไปแข่งในระดับสูงขึ้นไปอีก

เยาวชนไทยคนเก่ง คว้า 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 9 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเชียน ครั้งที่ 13 (WorldSkills ASEAN 2023) ประเทศสิงคโปร์