แม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย จับมือพาณิชย์และประมงจังหวัดสงขลา รับซื้อปลากะพงกว่า 30,000 กิโลกรัมจากภาคใต้ แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

28 Aug 2023

แม็คโครตอกย้ำนโยบายเคียงข้างเกษตรกรไทย เดินหน้าสนับสนุนการกระจายสินค้าสู่ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งเป้ารับซื้อปลากะพงทั่วไทยปีนี้รวมกว่า 3,600,000 กิโลกรัม ล่าสุดรับซื้อปลากะพงกว่า 30,000 กิโลกรัมจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเทพา และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เริ่มจำหน่ายที่แม็คโคร 19 สาขาทั่วภาคใต้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนตุลาคม 2566 พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเลี้ยงปลา คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งผลิตถึงมือผู้ประกอบการและผู้บริโภค

แม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย จับมือพาณิชย์และประมงจังหวัดสงขลา รับซื้อปลากะพงกว่า 30,000 กิโลกรัมจากภาคใต้ แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่ง "แม็คโคร" เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา วางแผนรับซื้อปลากะพงกว่า 30,000 กิโลกรัม จากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่อำเภอเทพา และอำเภอจะนะ เพื่อแก้ปัญหาราคาปลากะพงตกต่ำ โดยจำหน่ายผ่านแม็คโคร 19 สาขาทั่วภาคใต้ นำร่อง 3 สาขาแรก ได้แก่ หาดใหญ่ พัทลุง และสตูล ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกร และสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ด้านนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า "ความร่วมมือดังกล่าวเกิดจากการที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาตระหนักถึงปัญหาราคาปลากะพงตกต่ำ จึงได้ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายระบายปลากะพงภายในจังหวัดร่วมกับแม็คโครและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงในพื้นที่ ช่วยเกษตรกรของเทพาและจะนะที่มีกว่า 300 ราย สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายร่วมกันในระยะยาว เพื่อเกษตรกรจะได้มีรายได้ที่มั่งคง"

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีที่ผ่านมา ระบุว่า มูลค่ารวมปลากะพงทั้งปีมีมากกว่า 6,000 ล้านบาท โดยมีปริมาณผลผลิตกว่า 51,000,000 กิโลกรัมต่อปี

พร้อมกันนี้ นายภัควัฒน์ ทัพชุมพล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อ (แผนกสินค้าอาหารสด) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกระชังเลี้ยงปลากะพงริมแม่น้ำเทพา โดยมีนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา, นางวิลาสินี คงเล่ง นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ประมงอำเภอเทพา และประมงอำเภอจะนะ และนายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอเทพา ร่วมรับฟังการเจรจาเพื่อเชื่อมโยงตลาดปลากะพงของเกษตรกรในพื้นที่ครั้งนี้