"WICE" ปลื้ม Nikkei BizRuptors เลือกเป็น 1 ในแพลตฟอร์มกรณีศึกษาธุรกิจ จากเส้นทางเติบโตอย่างยั่งยืน เอาชนะความท้าทายด้านโลจิสติกส์สู่บริษัทระดับภูมิภาค

28 Aug 2023

'บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ หรือ WICE' ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร บริหารงานโดดเด่น ได้เข้าเป็นหนึ่งใน Case Study แพลตฟอร์มกรณีศึกษาธุรกิจ Nikkei BizRuptors ที่พัฒนาโดย Nikkei Business Lab Asia Ltd ภายใต้เส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับธุรกิจครอบครัว สู่บริษัทโลจิสติกส์ระดับมืออาชีพระดับภูมิภาค และกำลังจะก้าวสู่การเป็นผู้นำบริการโลจิกติกส์ครบวงจรที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียภายในปี 2568

"WICE" ปลื้ม Nikkei BizRuptors เลือกเป็น 1 ในแพลตฟอร์มกรณีศึกษาธุรกิจ จากเส้นทางเติบโตอย่างยั่งยืน เอาชนะความท้าทายด้านโลจิสติกส์สู่บริษัทระดับภูมิภาค

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจรมานานกว่า 30 ปี โดยจุดเริ่มต้นในการดำเนินงานมาจากธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปี 2536 โดยเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล ผ่านเส้นทางหลัก คือ ไทย-สหรัฐอเมริกา สู่การปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้วยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อปี 2558 จนสามารถขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในผู้นำให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ด้วยผลการดำเนินงานที่มีรายได้แตะระดับ 7,137.92 ล้านบาท (ณ งบปี 2565) และยกระดับขึ้นเป็นบริษัทระดับภูมิภาค พร้อมมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำบริการโลจิกติกส์ครบวงจรที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียภายในปี 2568

ด้วยความสำเร็จที่กล่าวมา ส่งผลให้บริษัทฯ ได้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษา (Case Study) ภายในแพลตฟอร์ม Nikkei BizRuptors นับเป็นแพลตฟอร์มกรณีศึกษาธุรกิจบนเว็บที่พัฒนาโดย Nikkei Business Lab Asia Ltd ในหัวข้อ WICE Logistics - เส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับธุรกิจครอบครัว สู่บริษัทโลจิสติกส์ระดับมืออาชีพระดับภูมิภาค ทั้งนี้ การได้เข้าเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาของ Nikkei BizRuptors ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ NIKKEI Group ถือเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ข้อมูลที่ยอดนิยม และยังเป็นเครื่องมือดิจิทัลให้กับนักการศึกษาด้านธุรกิจและผู้เรียน เพื่ออำนวยความสะดวกและเรียนรู้แนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครในเอเชีย และนำการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ทางธุรกิจจริง การได้เข้าไปหนึ่งใน Case Study ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จจากโมเดลธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

"เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ WICE ได้เป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็น Case Study ในแพลตฟอร์ม Nikkei BizRuptors นับเป็นการสะท้อนภาพการบริหารงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จากจุดเริ่มต้นในธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สู่การยอมรับจากลูกค้าชั้นนำระดับโลก แม้ว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีแข่งขันสูงและมีผู้เล่นจำนวนมาก แต่เราเน้นการนำเสนอโซลูชันส์โลจิสติกส์มากกว่าการแข่งขันด้านราคา นั่นถือเป็นจุดเด่นของเรา โดยมุ่งเน้นเรื่องการให้บริการและโซลูชัน ทำให้สามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และพร้อมต่อยอดสู่เป้าหมายผู้นำบริการโลจิกติกส์ครบวงจรที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียภายในปี 2568" นายชูเดช กล่าว