KJL จัดงาน "สัมมนารวมพลคนไฟฟ้า" ON TOUR พัฒนาทักษะติดตั้งระบบไฟฟ้าสู่มืออาชีพ จ.นครราชสีมา

28 Aug 2023

บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) หรือ KJL ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ตู้ไฟ รางไฟ อันดับหนึ่ง ที่ช่างไฟเชื่อมั่นในประสบการณ์กว่า 35 ปี ได้จัดงานสัมมนา "KJL รวมพลคนไฟฟ้า" จัดกิจกรรมเชิงวิชาการ ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพให้แก่ช่างไฟฟ้า วิศวกร หรือ ผู้ออกแบบ ทั่วประเทศ

KJL จัดงาน "สัมมนารวมพลคนไฟฟ้า" ON TOUR พัฒนาทักษะติดตั้งระบบไฟฟ้าสู่มืออาชีพ จ.นครราชสีมา

กิจกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างอาจารย์สุธี ปิ่นไพสิฐ อดีตผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และ อาจารย์ลือชัย ทองนิล อนุกรรมการฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สภาวิศวกร ขึ้นบรรยายเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ

โดยวันที่ 23 สิงหาคม 2566 บริษัทฯ ได้จัดงานสัมมนา KJL รวมพลคนไฟฟ้าขึ้น ณ ห้องประชุมนกยูง 3-4 โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา และได้กระแสตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้จะวางแผนจัดงานสัมมนาต่อในจังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม่ เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่จะยกระดับพร้อมเพิ่มศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่แวดวงวิศวกรรมต่อไป

แล้วพบกันครั้งต่อไป KJL "สัมมนารวมพลคนไฟฟ้า" ON TOUR ที่จ.ภูเก็ต ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ที่จะถึงนี้ !!

KJL จัดงาน "สัมมนารวมพลคนไฟฟ้า" ON TOUR พัฒนาทักษะติดตั้งระบบไฟฟ้าสู่มืออาชีพ จ.นครราชสีมา