ยูนิโคล่ ส่งมอบเสื้อผ้าจากลูกค้าภายใต้โครงการ RE.UNIQLO ให้แก่ผู้ประสบภัยเหตุการณ์โกดังเก็บพลุระเบิด ที่จังหวัดนราธิวาส ผ่านมูลนิธิกระจกเงา

28 Aug 2023

ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) ดำเนินการโครงการด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องกับ โครงการ RE.UNIQLO ในการนำเสื้อผ้าเก่าของลูกค้ามาต่อชีวิตใหม่ โดยร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่างๆ ในการส่งมอบเสื้อผ้าใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีให้กับผู้ลี้ภัย ผู้ประสบภัยธรรมชาติ รวมถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆ ที่ขาดแคลนเสื้อผ้าในประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ ยูนิโคล่นำเสื้อผ้าที่รวบรวมได้จากโครงการนี้ มอบให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิด ที่ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ผ่านความร่วมมือกับมูลนิธิกระจกเงา

ยูนิโคล่ ส่งมอบเสื้อผ้าจากลูกค้าภายใต้โครงการ RE.UNIQLO ให้แก่ผู้ประสบภัยเหตุการณ์โกดังเก็บพลุระเบิด ที่จังหวัดนราธิวาส ผ่านมูลนิธิกระจกเงา

ชาวบ้านในพื้นที่ราว 300 กว่ารายได้ลงทะเบียนเพื่อรับบริจาค และนำเสื้อผ้าไปให้กับสมาชิกครอบครัว พร้อมกันนี้ มูลนิธิกระจกเงายังได้ส่งมอบเสื้อผ้าบริจาคจากยูนิโคล่รวมถึงของใช้จำเป็นต่างๆให้กับชาวบ้านที่ไม่สามารถเดินทางมา ณ.จุดรับบริจาคอีกกว่า 37 ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่มีผู้ป่วยทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง และคนชรา และในแต่ละครอบครัวจะมีผู้ป่วยและคนชราราว 3 - 5 คน เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้ครอบครัวของผู้ประสบภัยใน ต.มูโนะ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โกดังเก็บพลุระเบิดกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้ง

โครงการ RE.UNIQLO มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ยูนิโคล่ได้รวบรวมเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วจากลูกค้า และนำมาส่งต่อให้ผู้อื่นที่ต้องการ หรือรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อลดปริมาณขยะและ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงลดการใช้ทรัพยากร ตลอดจนการยืดอายุของเสื้อผ้า ยูนิโคล่ได้ร่วมมือกับลูกค้าภายใต้โปรเจกต์ RE.UNIQLO เพื่อช่วยกันผลักดันแบรนด์สู่จุดยืนที่เป็นมิตรต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชน

สามารถติดตามข้อมูลด้านความยั่งยืนของยูนิโคล่ ประเทศไทยเพิ่มเติมได้ที่ https://www.uniqlo.com/th/sustainability/ และความเคลื่อนไหวของยูนิโคล่ที่ www.uniqlo.com/th