เปิดบ้านต้อนรับผู้นำชุมชนเยี่ยมชมโรงงานดั๊บเบิ้ล เอ

31 Aug 2023

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นายรัชกฤต พยัคฆ์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีชั้นนำ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 พร้อมทั้งเข้าใจแหล่งที่มาวัตถุดิบจากไม้ปลูกของเกษตรกร ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นโดยรอบ และยังมีส่วนช่วยลดโลกร้อน โดยต้นกระดาษ 1 ต้นจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 17.86 กิโลกรัม/ปี   สำหรับการเยี่ยมชมครั้งนี้นับเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและสถานประกอบการในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน สำหรับสถานศึกษาหรือองค์กรที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ  ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://openhouse.doubleapaper.com/ 

เปิดบ้านต้อนรับผู้นำชุมชนเยี่ยมชมโรงงานดั๊บเบิ้ล เอ