รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ มอบโล่และตรารับรอง GECC ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ

30 Aug 2023

กาญจนา เรืองสิริวิชญกุล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC: Government Easy Contact Center) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองที่แสดงถึงการให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความ "สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย" ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ชั้น 4 ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม เมื่อเร็วๆ นี้

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ มอบโล่และตรารับรอง GECC ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ