มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ "เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ" เปิดสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

18 Aug 2023

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ "เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ" เปิดสอนภาษาจีนง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับเยาวชนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภาษาจีนให้กับเยาวชนในประเทศไทย ให้มีโอกาสศึกษาภาษาจีน และเพื่อเป็นการบริการวิชาการให้แก่สังคมในด้านจีนศึกษา

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ "เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ" เปิดสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โครงการ "เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ" จัดสอนโดยคณะอาจารย์จากวิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กโดยเฉพาะ เน้นเนื้อหาภาษาจีนง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นพื้นฐานภาษาจีนสำหรับน้องๆ ภายใต้แนวคิด "สนุกเล่น สนุกเรียน" เน้นความสนุกสนานผ่านรูปแบบกิจกรรมการเล่นเกมส์ในฐานต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน เพื่อช่วยในการจดจำและเข้าใจคำศัพท์ในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้สามารถนำไปใช้สื่อสารได้จริง และมีขนม เครื่องดื่ม ของรางวัลมอบให้น้องๆ ตลอดโครงการ นอกจากนี้ สำหรับผู้ปกครองยังได้เข้าคอร์สเรียนภาษาจีนแบบง่ายๆ ในระหว่างรอน้องๆ ทำกิจกรรมอีกด้วย และที่สำคัญ โครงการนี้เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญชวนผู้ปกครองพาน้องๆ มาสมัครเข้าร่วมโครงการ "เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ" เปิดรับสมัคร น้อง ๆ ที่สนใจเข้าเรียน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • เด็กช่วงอายุ 6-10 ปี อาศัยอยู่ในกทม.
  • ผู้ปกครองสนใจเรียนรู้ภาษาจีนในช่วงที่รอลูกร่วมกิจกรรม
  • มีความพร้อมร่วมกิจกรรมครบทั้ง 4 สัปดาห์

โครงการเล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ จัดสอน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส เรียนทุกวันเสาร์ รวม 4 สัปดาห์  (วันที่ 16, 23, 30 ก.ย. 66 และ 7 ต.ค. 66) สำหรับรุ่นแรกรับจำนวนจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 3 ก.ย. 66 และประกาศผล วันที่ 8 ก.ย. 66 สนใจกรอกใบสมัครใน Google Form ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsSbGBa4tzSNebuwoTKog24uFlXNCSpQyKOkZp2_44DJ8GLg/viewform ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-223-1111 ต่อ 626, 627