คาโอเดินหน้าดูแลสุขอนามัยในเด็ก ผนึกกรุงเทพมหานคร จัดโครงการ "เสริมสร้างความสะอาด มีอนามัย ห่างไกลโรคติดต่อในโรงเรียน"

22 Aug 2023

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์ และมาจิคลีน ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา เปิดตัวโครงการ "เสริมสร้างความสะอาดมีอนามัย ห่างไกลโรคติดต่อในโรงเรียน" มุ่งรณรงค์ให้เกิดการสร้างสุขอนามัยที่ดี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโรคมือเท้าปากในกลุ่มเด็กเล็ก และโรคติดเชื้ออื่นๆ ที่เกิดจากการสัมผัสพื้นผิวที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆ โดยการจัดกิจกรรมฯ เปิดตัวครั้งแรกที่โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมเปิดงาน เมื่อเร็วๆนี้

คาโอเดินหน้าดูแลสุขอนามัยในเด็ก ผนึกกรุงเทพมหานคร จัดโครงการ "เสริมสร้างความสะอาด มีอนามัย ห่างไกลโรคติดต่อในโรงเรียน"

คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า "โรคติดต่อเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะ โรงเรียนก็เป็นสถานที่สำคัญต้องมีความปลอดภัย สถิติตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ป่วยสะสมกว่าจำนวน 2,233 ราย มีผู้ติดเชื้อมือเท้าปากสูงกว่า 5 เท่า ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ยังไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ก็มีผลต่อสุขภาพประชาชน การลงทำความสะอาดในพื้นที่โรงเรียน รวมถึงที่ต่างๆ ต้องทำให้ครบถ้วน เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สำนักงานเขต โรงพยาบาล เป็นต้น รวมถึงการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง จะเป็นตัวช่วยควบคุมโรคได้อย่างดี ขอให้ทุกคนร่วมกันทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คาดหวังไว้"

นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ในฐานะที่คาโอให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ผู้คนดูแลสุขภาพอนามัย และความสะอาด เพื่อป้องกันการเกิดโรค ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แนวคิด Kirei—Making Life Beautiful สร้างสรรค์สิ่งดี เพื่อชีวิตที่สวยงาม ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดทำโครงการ "เสริมสร้างความสะอาด มีอนามัย ห่างไกลโรคติดต่อในโรงเรียน" ชูกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์และมาจิคลีน มุ่งดูแลสุขอนามัย ด้วยการทำความสะอาดพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นผิวสัมผัสร่วม เพื่อลดการระบาดและการติดต่อของโรคมือเท้าปาก และโรคต่างๆ ในกลุ่มเด็ก ซึ่งพบว่าแหล่งที่มีการแพร่ระบาดมากจะเป็นสถานที่ที่มีการอยู่รวมกันของคนหนาแน่น โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่รวมตัวกันจำนวนมาก และมักพบการระบาดในช่วงฤดูฝน โดยการระบาดของโรคจะพบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่สามารถติดเชื้อได้ง่าย"

สำหรับโครงการนี้ คาโอได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดงานเปิดตัว "โครงการเสริมสร้างความสะอาดมีอนามัย ห่างไกลโรคติดต่อในโรงเรียน" โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อและการป้องกัน โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และทางคาโอเป็นผู้ให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว รวมทั้งยังมีการเชิญชวนให้นักเรียน ผู้ปกครอง และจิตอาสามาร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน บริเวณพื้นที่สัมผัสร่วม ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน โรงอาหาร สนามเด็กเล่น รวมถึงลานอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

"คาโอหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ถึงการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและพื้นที่ส่วนกลางให้สะอาดปลอดเชื้อ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการทำความสะอาด การกำจัดเชื้อโรคในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และการติดเชื้อจากการสัมผัสพื้นที่ผิวสัมผัสที่มีการสะสมโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเล็กได้" นายยูจิ ชิมิซึ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ "โครงการเสริมสร้างความสะอาด มีอนามัย ห่างไกลโรคติดต่อในโรงเรียน" ได้ดำเนินงานในพื้นที่โรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานคร และจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์ และมาจิคลีน แบคทีเรีย คิวเลอร์ ให้แก่ 100 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันสร้างสุขอนามัยพื้นฐานที่ดีอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต

คาโอเดินหน้าดูแลสุขอนามัยในเด็ก ผนึกกรุงเทพมหานคร จัดโครงการ "เสริมสร้างความสะอาด มีอนามัย ห่างไกลโรคติดต่อในโรงเรียน"