QTC ผนึก EGAT- HUAWEI จัดสัมมนา Thailand's Future Energy 2023 ขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality

22 Aug 2023

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นายกิตติ อัจฉริยบุญยงค์ (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) ดร.นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และ ดร.วรวรรธน์ นาคะวิโร (ที่ 3 จากขวา) Regional Grid Director Solution Competence Center, Smart PV & ESS Business บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมนำเสนอข้อมูลด้านพลังงาน และการขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality ในงานสัมมนา Thailand's Future Energy 2023 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎี และปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา นำไปสู่การพัฒนาระบบพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น

QTC ผนึก EGAT- HUAWEI จัดสัมมนา Thailand's Future Energy 2023 ขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality