พาณิชย์เดินหน้าติดอาวุธผู้ประกอบการ ดันสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลก ผ่านโครงการ "เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก" รุ่นที่ 4

22 Aug 2023

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นางภาวินี รวยรื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก" รุ่นที่ 4 โดยที่โครงการเกษตรทันสมัยฯ จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และอาหารของไทย ให้มีความรู้ด้านการค้าที่ทันสมัย ช่วยเติมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า และยกระดับความรู้ในการขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยโครงการเกษตรทันสมัยฯ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 และ 28-30 สิงหาคม 2566 (6 วันเต็ม) ในรูปแบบ on-site ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NEA (ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ)

พาณิชย์เดินหน้าติดอาวุธผู้ประกอบการ ดันสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลก ผ่านโครงการ "เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก" รุ่นที่ 4

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ สถาบัน NEA ได้ดำเนินการจัดโครงการ "เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก" อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 โดยมีผู้ผ่านการอบรมตั้งแต่รุ่นที่ 1 - 3 รวมจำนวน 200 ราย สำหรับโครงการรุ่นที่ 4 ในปีนี้ เป็นการจัดโครงการในรูปแบบ on-site เป็นครั้งแรก ซึ่งผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้โดยตรงจากท่านวิทยากรอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้ปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้มีความทันสมัย และครอบคลุมองค์ความรู้ทั้งภาคบรรยาย ภาคเสวนา และที่สำคัญผู้ประกอบการยังได้เรียนรู้ในรูปแบบการฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) ที่เน้นการทดดลองขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีศักยภาพอย่าง AMAZON นางภาวินี รวยรื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่กล่าว

โครงการ "เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก" รุ่นที่ 4 ประกอบไปด้วยกิจกรรมการบรรยาย กิจกรรมการเสวนา และกจกรรม Workshop ที่น่าสนใจกว่า 12 กิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 21-23 และ 28-30 สิงหาคม 2566 (6 วันเต็ม) โดยทีมวิทยากรคุณภาพ ที่จะมาเติมความรู้ได้อย่างตรงจุด ครอบคลุมทุกศาสตร์การสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออก เช่น (1) "การสร้าง Content และเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story telling)" พร้อมกิจกรรม Workshop โดย คุณธิติพล เทียมจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และการออกแบบเครื่องมือทางการตลาดเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ (2) "เทคนิคการถ่ายภาพและการ ตกแต่งหน้าร้านเพื่อขายสินค้าบน E-commerce"พร้อมกิจกรรม Workshop โดย คุณปรีดี นุกุลสมปราถนา เจ้าของเว็บไซต์ความรู้ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ Popticles.com (3) "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ" โดย คุณณัชชานันท์ เลียงอรุณวงศ์ อาจารย์และเจ้าของเพจสอนภาษาอังกฤษชื่อดัง (ครูนุ่น English AfterNoonz) พร้อมทั้ง Workshop และ (4) "วิธีการและขั้นตอนการขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์" โดย คุณกันภัทร รุ่งสวัสดิทรัพย์ เป็นต้น

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ สถาบัน NEA จัดขึ้น ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในแต่ละโครงการเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.nea.ditp.go.th หรือติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของสถาบัน NEA ได้ที่ Facebook : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ และ Line : @nea.ditp สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1169 กด 1 และ 1

พาณิชย์เดินหน้าติดอาวุธผู้ประกอบการ ดันสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลก ผ่านโครงการ "เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก" รุ่นที่ 4