นักศึกษาดนตรี มบส.เฝ้ารับเสด็จและร่วมบรรเลงเพลง"กรมสมเด็จพระเทพฯ"

21 Aug 2023

รศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ ทางวิทยาลัยดนตรี มบส. ได้นำนักศึกษาและวงดนตรีไทยของมหาวิทยาลัย ไปร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงซอด้วงบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และนักดนตรีไทย กว่า 70 สถาบัน จำนวน 1,300 คน จากทั่วประเทศ ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46 "ศรีวิชยคีตา ปัญญาสมวรรษราชภัฏสุราษฎร์ธานี" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นักศึกษาดนตรี มบส.เฝ้ารับเสด็จและร่วมบรรเลงเพลง"กรมสมเด็จพระเทพฯ"

ทั้งนี้วิทยาลัยการดนตรีมบส.ยังได้นำผลงานการปรับวงดนตรีไทยในบทเพลงชเวดากอง เถา ผลงานการประพันธ์ของครูบุญยงค์ เกตุคง ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช 2531 และบทเพลงแขกขาว เถา บรรเลง ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก