เกษตรหนองหญ้าปล้อง ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2566 ในพื้นที่ตำบลยางน้ำกลัดใต้

24 Aug 2023

นางสาวธัญลักษณ์ นิ่มนุ้ย เกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการเกษตรให้เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสนับสนุนโครงการมาตรการต่างๆ ของภาครัฐต่อไป ณ หมู่ที่ 2 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

เกษตรหนองหญ้าปล้อง ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2566 ในพื้นที่ตำบลยางน้ำกลัดใต้

เกษตรหนองหญ้าปล้อง ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2566 ในพื้นที่ตำบลยางน้ำกลัดใต้