ซิโนเปคประกาศข่าวดี ค้นพบแหล่งก๊าซขนาดใหญ่ในแอ่งเสฉวนของจีน

24 Aug 2023

การค้นพบครั้งสำคัญของโครงการใต้พิภพเสฉวนและฉงชิ่ง ในแหล่งก๊าซปาจง เฟส 1 ส่งผลให้ซิโนเปคมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วเพิ่มขึ้นอีก 3.055 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร

ซิโนเปคประกาศข่าวดี ค้นพบแหล่งก๊าซขนาดใหญ่ในแอ่งเสฉวนของจีน

บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคอล คอร์ปอเรชัน (China Petroleum & Chemical Corporation) หรือซิโนเปค (Sinopec) (HKG: 0386) ผ่านการรับรองปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วจำนวน 3.055 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นการค้นพบในแหล่งก๊าซปาจง (Bazhong) เฟส 1 ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของโครงการใต้พิภพเสฉวนและฉงชิ่งของซิโนเปค อีกทั้งยังเผยให้เห็นถึงศักยภาพของหินทรายเนื้อแน่นในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน ประเทศจีน

แหล่งก๊าซปาจงเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติในชั้นหินทรายเนื้อแน่นชุดสวีเจียเหอ (Xujiahe Formation) แห่งที่สามที่ซิโนเปคค้นพบในภูมิภาคนี้ และ ณ ขณะนี้ ซิโนเปคมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วในชั้นหินทรายเนื้อแน่นในภูมิภาคนี้รวมทั้งสิ้น 154,747 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ แหล่งก๊าซธรรมชาติในชั้นหินทรายที่ฝังลึกกว่า 4,500 เมตร ถือเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติในชั้นหินทรายเนื้อแน่นที่ลึกเป็นพิเศษ สำหรับความลึกของแหล่งก๊าซปาจงอยู่ในช่วง 4,550-5,225 เมตร ซึ่งมีความท้าทายในการสำรวจและพัฒนา ด้วยเหตุนี้ ซิโนเปคได้สร้างแบบจำลองการพัฒนาแหล่งก๊าซคุณภาพสูงสามรูปแบบ เพื่อหาจุดที่มีก๊าซธรรมชาติอยู่หนาแน่น กำหนดรูปแบบการผลิตที่ให้ผลผลิตสูง วางขั้นตอนทางเทคนิคในการทำนายแหล่งก๊าซ และระบุโซนที่ให้ผลผลิตสูง

ในขั้นต่อไป ซิโนเปคจะดำเนินการประเมินทางธรณีวิทยาและใช้กระบวนการทางวิศวกรรมกับแหล่งก๊าซธรรมชาติในชั้นหินทรายเนื้อแน่นในแอ่งเสฉวน เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติในแหล่งก๊าซปาจงต่อไป

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/2192301/Sinopec_Announces_a_Key_Breakthrough_Project_Deep_Earth_Sichuan_Chongqing_Natural.jpg