กลับมาอีกครั้งกับโครงการ "The One For Nature" ครั้งที่ 2 เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและการท่องเที่ยวไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

24 Aug 2023

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ดำเนินโครงการ The One For Nature ภายใต้แนวคิด "Travel with Responsibility in Thailand" เมื่อปี พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย และประสบความสำเร็จได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน การกลับมาอีกครั้งของโครงการในครั้งนี้ ถือเป็นความพิเศษสุดอีกครั้งที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะถือเป็นช่วงเวลาที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศไทยได้พักฟื้นฟูและเกิดความสวยงามมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

กลับมาอีกครั้งกับโครงการ "The One For Nature" ครั้งที่ 2 เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและการท่องเที่ยวไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ในขณะที่ปัจจุบันนี้ ทั่วโลกเริ่มกลับสู่สภาวะที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติ ซึ่งรวมถึงในประเทศไทย ดังนั้น ททท. จึงได้จัดโครงการ "The One For Nature ครั้งที่ 2" เพื่อรณรงค์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Responsible Tourism ภายใต้ แบรนด์ Amazing Thailand โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกประเทศทั่วโลกที่ใส่ใจต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ทาง www.tourismthailand.org/theonefornature เพื่อสร้างการรับรู้และความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงเผยแพร่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยผ่านอินฟลูเอนเซอร์ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมีการลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจำนวนมาก อาทิ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศไทยเข้าร่วมโครงการฯ อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ถือเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้มีส่วนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2566 นี้ ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ "The One For Nature ครั้งที่ 2" ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org/theonefornature

กลับมาอีกครั้งกับโครงการ "The One For Nature" ครั้งที่ 2 เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและการท่องเที่ยวไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย