EXIM BANK สนับสนุน "ยิ้มสู้คาเฟ่" สนับสนุนการสร้างรายได้ให้ผู้บกพร่องทางการได้ยิน

24 Aug 2023

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK ร่วมอุดหนุนสินค้า "ยิ้มสู้คาเฟ่" ร้านกาแฟจำหน่ายโดยผู้บกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ณ โรงอาหาร EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 โดย EXIM BANK จัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าชา กาแฟ โกโก้ และขนมเบเกอรี่ ให้ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงผู้ที่สนใจในชุมชนอารีย์ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้โครงการ "ปันยิ้มคืนสุข" ซึ่งจำหน่ายทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ณ โรงอาหาร EXIM BANK สำนักงานใหญ่

EXIM BANK สนับสนุน "ยิ้มสู้คาเฟ่" สนับสนุนการสร้างรายได้ให้ผู้บกพร่องทางการได้ยิน