ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คว้ารางวัลรองชนะเลิศ กีฬาเพาะกาย ที่ประเทศสิงคโปร์

23 Aug 2023

นายปฏิญญา ม่วงทอง นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอีกครั้ง ในการเดินทางไปแข่งขันเพาะกาย ที่ประเทศสิงคโปร์ รายการ FIF WORLDWIDE CLASSIC PRO/AM 2023 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 โดยได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่น Men Physique Classic <170cm ซึ่งนายปฏิญญา ม่วงทองเป็นนักกีฬาของชมรมฟิตเนส ม.หอการค้าไทย มีผลงานหลากหลายตลอดทั้งปี ในปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 4 สาขาเทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนอกจะมีความสามารถประกอบอาชีพเทรนเนอร์ แล้ว ยังสามารถให้คำแนะนำด้านโภชนาการให้แก่ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและสร้างเสริมสุขภาพ อีกด้วย

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คว้ารางวัลรองชนะเลิศ กีฬาเพาะกาย ที่ประเทศสิงคโปร์

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คว้ารางวัลรองชนะเลิศ กีฬาเพาะกาย ที่ประเทศสิงคโปร์