นิเทศศาสตร์ SPU ลงนาม MOU ร่วมกับ GMM ต่อยอดพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

10 Aug 2023

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

นิเทศศาสตร์ SPU ลงนาม MOU ร่วมกับ GMM ต่อยอดพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.มานินทร์ เจริญลาภ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ พร้อมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาที่พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตลอดจนสร้างเครือข่ายช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องบอร์ดรูม ชัน 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นิเทศศาสตร์ SPU ลงนาม MOU ร่วมกับ GMM ต่อยอดพัฒนาศักยภาพนักศึกษา