ขอเชิญลูกค้า DBSV และนักลงทุนทั่วไป ร่วมเข้าฟังอบรมออนไลน์ DBSV TFEX ONLINE TRAINING สำหรับนักลงทุนที่สนใจเริ่มต้นเทรด TFEX อย่างถูกต้อง…

10 Aug 2023

หัวข้อ "ติดอาวุธลงสนาม สร้างกำไรจาก Single Stock Futures"

ขอเชิญลูกค้า DBSV และนักลงทุนทั่วไป ร่วมเข้าฟังอบรมออนไลน์ DBSV TFEX ONLINE TRAINING สำหรับนักลงทุนที่สนใจเริ่มต้นเทรด TFEX อย่างถูกต้อง…

วิทยากร: คุณเอกพล เจริญประเสริฐกุล, CISA, CFP ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

วันและเวลาอบรม: วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ช่องทางอบรม: ผ่านทางออนไลน์ MS Team (อบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

เนื้อหา: สำหรับนักลงทุนที่สนใจเริ่มต้นเทรด TFEX อย่างถูกต้อง

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนคลิก https://bit.ly/3OoSltr

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ หรือโทร. 02 857 7932 ถึง 37