นศ.ท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

10 Aug 2023

ขอแสดงความยินดีกับ #ทีมUTCC จาก #มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย น.ส.สุรีย์วิภา ศรหิรัญ น.ส.นันทิกานต์ ศิริสิทธิโชค และนายชาญชนะ แซ่ลี้ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ  คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ( Smart Gen Tourism Challenge ) จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ เอเชีย เอวิเอชั่น อคาเดมี่ เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ด้วยแผน "การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเมืองปัตตานีด้วยโมเดลอารมณ์ดี มีความสุข" ซึ่งได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

นศ.ท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นศ.ท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย คว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน