'น้ำปลาแท้ ตราปลาคู่' ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวของจังหวัดชลบุรี สู่โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ 'เซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา'

10 Aug 2023

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา นำร่องยกระดับสินค้าพื้นบ้าน เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมรายได้ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ผลักดันการทำธุรกิจแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนไปถึงปลายน้ำ ร่วมส่งเสริม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทยไปสู่รูปแบบใหม่โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy Model) เพื่อช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยไปสู่ระดับสากล มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความภาคภูมิใจในฝีมือสินค้าแปรรูปของไทย ชูรสความอร่อยให้ทุกมื้ออาหารของคุณได้ที่ เซ็นทารา   แกรนด์มิราจ พัทยา

'น้ำปลาแท้ ตราปลาคู่' ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวของจังหวัดชลบุรี สู่โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ 'เซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา'