TFM ปลื้มรับรางวัลใหญ่ "Thailand's Best Managed Companies" 2566 จากดีลอยท์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจอาหารสัตว์น้ำในไทย

11 Aug 2023

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand Best Managed Companies 2023 โดยการมอบรางวัล Best Managed Companies ของดีลอยท์ เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2564 เพื่อยกย่องบริษัทเอกชนไทยที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ รวมถึงมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
รางวัล Best Managed Companies จัดทำขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และแสดงความยินดีกับบริษัทเอกชนที่มีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายระบบนิเวศของธุรกิจเอกชนในระดับนานาชาติ

TFM ปลื้มรับรางวัลใหญ่ "Thailand's Best Managed Companies" 2566 จากดีลอยท์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจอาหารสัตว์น้ำในไทย

รางวัล Best Managed Companies มีการประเมินคุณภาพการจัดการของธุรกิจใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ความสามารถและนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรและพันธสัญญา ตลอดจนการกำกับดูแลและการเงินขององค์กร บริษัทที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรมต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกทโดยคณะกรรมการตัดสินอิสระในแต่ละประเทศ โดยกระบวนการประเมินผลเพื่อมอบรางวัลเป็นไปตามแนวทางของการมอบรางวัลระดับสากลที่ดีลอยท์ได้จัดขึ้นใน 46 ประเทศทั่วโลก เป็นเวลายาวนานกว่า 25 ปี

นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บริษัทขอขอบคุณ ดีลอยท์ ประเทศไทย ที่เล็งเห็นศักยภาพและความตั้งใจของเรา โดยรางวัล Best Managed Company 2023 สะท้อนถึงความตั้งใจของทีมงานทุกคนในบริษัท ที่เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามกลยุทธ์ในการเป็นผู้นำการผลิตอาหารสัตว์เศรษฐกิจที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนช่วยให้ห่วงโซ่อุปทานการเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโต ทั้งนี้ รางวัลนี้ยังเป็นเสมือนกระจกสะท้อนให้ทีมงานของเราได้ทบทวนกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาต่อไป"

นายสุภศักดิ์ กฤษณามระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวว่า "บริษัทผู้ชนะรางวัล Best Managed Companies ประจำปี 2566 ได้แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม ความกล้าหาญ และความยืดหยุ่น เมื่อองค์กรต้องเผชิญกับตลาดที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลและให้ความสำคัญกับบุคลากร ลูกค้า และชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผมขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้และหวังจะได้เป็นสักขีพยานในความสำเร็จอื่นๆ บริษัทที่ได้รับรางวัลทุกบริษัทในอนาคตอันใกล้"

นางกมลวัลย์ ชุณหกสิการ Thailand Best Managed Companies Leader ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวว่า "เราภูมิใจในบริษัทเอกชนชั้นนำที่ได้รับรางวัล Best Managed Companies ทั้งบริษัทที่ได้รับรางวัลเป็นปีแรก และบริษัทที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนขององค์กร การผลักดันการมีส่วนร่วมของพนักงาน ไปจนถึงการรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง บริษัทผู้ได้รับรางวัลได้สร้างความแตกต่างด้วยวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรม และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของพวกเขา"
บริษัทเอกชนที่สมัครเข้าร่วมและได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ บริษัทที่เข้าร่วมโปรแกรมและได้รับรางวัล ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดและดำเนินการอย่างอิสระ ในการประเมินทักษะและแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละบริษัท กระบวนการดังกล่าว ประกอบด้วยการวิเคราะห์กลยุทธ์และการดำเนินงานทางธุรกิจ และเปรียบเทียบกับกรอบการประเมินที่ได้มีการใช้กับบริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดีที่สุดกว่า 1,300 แห่งทั่วโลก ผู้นำองค์กรสามารถกระบวนการดังกล่าวไปใช้ในการปรับกลยุทธ์และนำข้อมูลเชิงลึกมาช่วยปรับการวางกลยุทธ์ การปฏิบัติการ และวางแผนเพื่อเพิ่มการเติบโตให้กับธุรกิจของตน

TFM ปลื้มรับรางวัลใหญ่ "Thailand's Best Managed Companies" 2566 จากดีลอยท์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจอาหารสัตว์น้ำในไทย