ซีพีแรม - เครือเจริญโภคภัณฑ์ ลุย "ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน" ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย และครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

11 Aug 2023

บริษัท ซีพีแรม จำกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้กับแนวคิด "CPRAM GREEN LIFE" ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ในพื้นที่ จ.ลำพูน โดยความร่วมมือกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนทางอาหาร

ซีพีแรม - เครือเจริญโภคภัณฑ์ ลุย "ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน" ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย และครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

คุณกอบชัย คงทวี ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าว่า ซีพีแรม คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการดูแลสภาพแวดล้อมโดยรวมของธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการปลูกต้นไม้มาโดยตลอดทั้งบริเวณรอบบริษัท และในชุมชน ซึ่งกิจกรรม "CPRAM GREEN LIFE" นี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพื่อมาเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเติบโต สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ภายในงานใด้รับเกียรติจาก คุณชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมปลูกต้นไม้ โครงการ "CPRAM Green Life" #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน โดยมี คุณกอบชัย คงทวี ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลำพูน) และคุณบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์, คุณนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้ใหญ่บ้าน, นักเรียน รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ด้วย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย สร้างสมดุลโลก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงสร้างความมั่นคง และความยั่งยืนทางอาหาร ณ ป่าชุมชนบ้านหนองหล่ม ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนต้นไม้เพียงต้นเดียวนั้นมีคุณค่ามหาศาล เพราะชีวิตของคนเราจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยต้นไม้เพราะฉะนั้นหากเราทุกคนหันมาช่วยเพิ่มปริมาณต้นไม้ในเมืองไทยให้มากขึ้น โอกาสที่จะคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศย่อมเป็นไปได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ซีพีแรมเชื่อว่า เพราะความร่วมมือ คือรากฐานของความยั่งยืน

ซีพีแรม ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ และแจกกล้าไม้มากว่า 10 ปี ภายใต้โครงการ "CPRAM Green Life" #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย เสริมสร้างความสมดุลระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก รวมถึงยังสอดคล้องกับปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร