เขตคันนายาวตั้งจุดกวดขันรถบรรทุกจัดวัสดุป้องกันสิ่งที่บรรทุกไม่ให้ตกหล่น ช่วยลดฝุ่น PM2.5

11 Aug 2023

นายนพ ชูสอน ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม.กล่าวถึงมาตรการควบคุมฝุ่นละอองจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ว่า สำนักงานเขตคันนายาว ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมดำเนินการกับผู้ขับรถบรรทุกโดยไม่จัดให้มีสิ่งปกคลุม ซึ่งได้นำของกลางและผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาเปรียบเทียบปรับที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตคันนายาว นอกจากนั้น ยังได้ตั้งจุดตรวจกวดขันรถบรรทุกดิน หรือวัสดุอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยเฉพาะรถบรรทุกที่เข้า - ออกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ต้องจัดให้มีวัสดุป้องกันสิ่งที่บรรทุกไม่ให้ตกหล่น รั่วไหล ปลิวฟุ้งกระจายบนถนนในระหว่างที่ใช้รถ รวมทั้งกำชับให้ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้างทุกครั้ง

เขตคันนายาวตั้งจุดกวดขันรถบรรทุกจัดวัสดุป้องกันสิ่งที่บรรทุกไม่ให้ตกหล่น ช่วยลดฝุ่น PM2.5

เขตคันนายาวตั้งจุดกวดขันรถบรรทุกจัดวัสดุป้องกันสิ่งที่บรรทุกไม่ให้ตกหล่น ช่วยลดฝุ่น PM2.5