ก.แรงงาน จัดกิจกรรมจิตอาสา ฝึกอาชีพแก่ประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11 Aug 2023

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมจิตอาสาออกหน่วยบริการฝึกอาชีพแก่ประชาชนของกระทรวงแรงงาน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 ณ วัดราชผาติการามวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) จัดขึ้น ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิกระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน ได้ร่วมออกหน่วยกิจกรรมจิตอาสาสาธิตการฝึกอาชีพ ที่วัดราชผาติการามวรวิหาร เขตดุสิตแห่งนี้ ภาคเช้า สาธิตการการเทสีธรรมชาติจากใบไม้ ภาคบ่าย สาธิตการทำม้าลัยผ้าไทย และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคเช้าและภาคบ่าย สาธิตการทำศิลปะประดิษฐ์

ก.แรงงาน จัดกิจกรรมจิตอาสา ฝึกอาชีพแก่ประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายเดชา กล่าวว่า ในวันนี้ปลัดกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้ผมลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมจิตอาสาออกหน่วยบริการฝึกอาชีพแก่ประชาชนของกระทรวงแรงงาน ซึ่งบรรยากาศของการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพในจุดนี้มีพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ และชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงต่างให้ความสนใจทยอยเข้ามาใช้บริการร่วมฝึกอาชีพกับบูธของกระทรวงแรงงานกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพในครั้งนี้สามารถนำความรู้จากการฝึกไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ยังจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกสองจุด คือที่วัดโพธิ์สพผลเจริญ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และที่ศูนย์เยาวชนชัยพฤกษ์มาลา เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย พิธีเปิด พิธีรับถุงพระราชทาน กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การลงพื้นที่มอบถุงพระราชทาน การให้บริการประชาชน เช่น การให้บริการทางการแพทย์ การจัดโรงครัวพระราชทาน การฝึกอาชีพ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมรถจักรยานยนต์ บริการตัดผม เป็นต้น การแสดงดนตรี การจัดนิทรรศการ โดยประชาชนผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา09.00 - 16.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ก.แรงงาน จัดกิจกรรมจิตอาสา ฝึกอาชีพแก่ประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง