เชิญรับฟังเวทีสัมมนาสาธารณะ ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566

03 Aug 2023

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร นยปส.รุ่นที่ 14 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญร่วมรับฟัง เวทีสัมมนาสาธารณะ "ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น" พร้อมรับฟังการบรรยาย โดยนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ในหัวข้อ "ปฏิบัติการกวาดล้างทุจริตในจีน" ตั้งแต่เวลา 08.45 - 12.30 น. วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ผ่านทางเฟสบุคและยูทูป สำนักงาน ป.ป.ช.

เชิญรับฟังเวทีสัมมนาสาธารณะ ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566

https://www.facebook.com/NACCThailandOfficialFanpage?mibextid=ZbWKwL

https://youtube.com/@NACCThailandofficial?si=ZdCDkCJLWNnaHY9B