บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์ เปิดตัว "BBIX Bangkok No.3 Center" ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งใหม่ล่าสุด ที่ดาต้า เซ็นเตอร์ของ เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย)

03 Aug 2023

บริษัท บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์ จำกัด (บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์) บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (ทรู ไอดีซี) และบีบีไอเอ็กซ์ ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเปิดตัวศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งที่ 3 ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ BBIX Bangkok No.3 Center ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ข้อมูล NTT Bangkok 1 ของ บริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเสรี (Internet Exchange: IX) ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไป

บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์ เปิดตัว "BBIX Bangkok No.3 Center" ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งใหม่ล่าสุด ที่ดาต้า เซ็นเตอร์ของ เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย)

BBIX Bangkok No.3 Center เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งที่ 3 ในประเทศไทยซึ่งต่อยอดจากการให้บริการจากศูนย์ BBIX Bangkok No.1 Center แห่งแรกที่ทรู ไอดีซี - นอร์ท เมืองทอง และศูนย์ BBIX Bangkok No.2 Center ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารโทรคมนาคมแห่งชาติบางรัก โดยการเปิดตัวศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งใหม่นี้มีเป้าหมายที่ส่งมอบการเข้าถึงบริการของบีบีไอเอ็กซ์ไปยังผู้ให้บริการคอนเทนต์ (Content Service Provider) และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) ในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้สามารถเข้าถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต BBIX Bangkok No.3 Center

  1. ตำแหน่งที่ตั้ง: ศูนย์ข้อมูล NTT Bangkok 1 Data Center ของบริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส

(ประเทศไทย) จำกัด

  1. การให้บริการ: บริการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
การให้บริการด้านคอนเทนต์บริการที่มีจุดเชื่อมต่อสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ตระหว่างผู้ใช้บริการ โดยมุ่งเน้นที่ผู้ให้บริการในด้านคอนเทนต์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ
บริการอีเธอร์เน็ต1G อีเธอร์เน็ต/10G อีเธอร์เน็ต/100G อีเธอร์เน็ต
บริการเสริมบริการ Link Aggregation บริการ Route Serverบริการ VLAN ส่วนบุคคล

หมายเหตุ: หากต้องการสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายเดือน สามารถติดต่อได้ที่อีเมล [email protected]

นายสุทธิพัฒน์ ลือประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ''เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับการมาของศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งใหม่ที่ศูนย์ข้อมูล NTT Bangkok 1 ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างแท้จริง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความสะดวกสบายอย่างรวดเร็วให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขยายกิจการในธุรกิจด้านดิจิทัล ศูนย์ข้อมูลทั้งหมดของเอ็นทีทีมีโครงข่ายที่เชื่อมต่อกันและพร้อมรองรับในการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งเป็นที่ตั้งของดาต้าเซ็นเตอร์แคมปัสแห่งล่าสุดของเอ็นทีที โดยการพัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้ส่งเสริมให้เอ็นทีทีมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเชื่อมต่อและการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจดิจิทัลที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย''

นายฮิเดโตชิ อิเคดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์ เผยว่า "เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถจัดตั้งจุดเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของบีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์ ที่ศูนย์ข้อมูลของ เอ็นทีที โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ส (ประเทศไทย) และจากการเติบโตของศูนย์ข้อมูลและคอนเทนต์ทั่วโลกในปัจจุบัน ทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาในฐานะการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งบีบีไอเอ็กซ์ ไทยแลนด์เอง ให้สัญญาว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่าง ๆ แก่ลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือสูง"