กรมพัฒนาสุขภาพจิตพัฒนาเว็บไซต์

03 Aug 2023

นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐที่ทุกคนเข้าถึงได้" เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานให้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาที่ถูกต้องกับผู้ใช้ทุกระดับ โดยเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาทิ อ.อานนท์ รักจักร์  อ.ณัฐพล ชุมดี  อ.ฐิติพงศ์ ธรรมวิสุทธิ์ และ พ.ต.ต.วรกร ทองสุข จากศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาเป็นวิทยากร   ที่ห้องพาโนรามา 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  เมื่อวันก่อน

กรมพัฒนาสุขภาพจิตพัฒนาเว็บไซต์