บ้านปู แท็กทีมคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล ชวนน้องม.ปลายและปวช.ทั่วประเทศเข้าค่าย "เพาเวอร์กรีน" ครั้งที่ 18 "Waste Warriors ภารกิจพิทักษ์โลก"

02 Aug 2023

บ้านปู แท็กทีมคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล ชวนน้องม.ปลายและปวช.ทั่วประเทศเข้าค่าย "เพาเวอร์กรีน" ครั้งที่ 18 "Waste Warriors ภารกิจพิทักษ์โลก" สมัครได้ถึง 15 ก.ย. นี้

บ้านปู แท็กทีมคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล ชวนน้องม.ปลายและปวช.ทั่วประเทศเข้าค่าย "เพาเวอร์กรีน" ครั้งที่ 18 "Waste Warriors ภารกิจพิทักษ์โลก"
 • สำรวจปัญหาขยะล้นโลก และเรียนรู้แนวทางจัดการขยะด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Green Cloud และ Green Technology
 • เรียนรู้การสร้าง Content และการเป็น Green Influencer ที่สร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่จำกัดแผนการเรียน) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วม "ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม" (Power Green Camp) ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด "Waste Warriors ภารกิจพิทักษ์โลก: Green Cloud - Green Tech - Green Influencer" สำรวจปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง และเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Green Cloud Computing) และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Green Technology) เข้ามาช่วยจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ตลอดจนปลูกฝังให้เยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออก เปิดทางสู่การเป็น Green Influencer ร่วมเป็นกระบอกเสียงเล็กๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

โดยในปีนี้ เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 50 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการปัญหาขยะหลากหลายรูปแบบ ระหว่างวันที่ 15 - 21 ตุลาคม 2566 สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ มีดังนี้

 • เข้าใจวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Waste Management)
 • ฝึกใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสิ่งแวดล้อม (Data analytics)
 • ฝึกสร้าง Content เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ตรงจากคนดังในแวดวงโซเชียลมีเดีย ปูทางสู่การเป็น Green Influencer
 • กิจกรรมลงเรือเก็บและคัดแยกขยะในชุมชนคลองลาดพร้าว ณ มูลนิธิ TerraCycle
 • เยี่ยมชมการจัดการขยะรีไซเคิลและกระบวนการผลิตผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับ Food Grade ณ บริษัทชั้นนำใน จ.ระยอง
 • เรียนรู้การเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly) ด้วยขยะอินทรีย์ ณ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
 • คืนความสะอาดให้หน้าหาดและเรียนรู้การปนเปื้อนของขยะพลาสติกในทะเล ณ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
 • รับบทนักทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • กิจกรรมการประกวดโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

สำหรับเยาวชนที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. ผ่านทาง www.powergreencamp.com และประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 25 กันยายน 2566 โดยที่ผู้สมัครจะต้องจัดทำคลิปวิดีโอแนะนำตนเอง พร้อมนำเสนอแนวคิดในหัวข้อ "ถ้าคุณเป็น Influencer ด้านสิ่งแวดล้อม คุณจะนำเสนอคลิปเพื่อรณรงค์ให้เกิด "ชุมชนไร้ขยะ" อย่างไร และคุณมีไอเดียในการทำภารกิจนี้ร่วมกับชุมชนของคุณอย่างไร" ความยาวไม่เกิน 5 นาที จากนั้นอัปโหลดลงบนโซเชียลมีเดียของตนเอง โดยสามารถเลือกอัปโหลดได้ทั้ง Facebook, Instagram, Tiktok และ YouTube โดยจะเลือกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลากหลายช่องทางก็ได้ และต้องเผยแพร่คลิปดังกล่าวโดยตั้งค่าแบบสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก #PowerGreenCamp18 ในคำอธิบายภาพ (Caption)

ภารกิจพิทักษ์โลกครั้งนี้ ต้องการพลังของคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียวมาร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ อย่ารอช้า รีบสมัครกันเข้ามาเลย!

อ่านรายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม พร้อมติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ของค่าย "เพาเวอร์กรีน" รุ่นที่ 18 ได้ที่
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/powergreencamp
เว็บไซต์: www.powergreencamp.com