ไอแบงก์ รวมใจบริจาคโลหิต ทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ

02 Aug 2023

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดกิจกรรม "ไอแบงก์ บริจาคโลหิต ทำความดีด้วยหัวใจ" ร่วมกับสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตเป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยในครั้งนี้มีผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร ผู้ร่วมบริจาคโลหิต รวม 53 คน ได้ปริมาณโลหิต 23,027 ซีซี ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อาคารนวม เขตวัฒนา กรุงเทพฯ รวมยอดบริจาคโลหิตทั้ง 3 ครั้งของปี 2566 ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 78,227 ซีซี จากผู้บริจาครวม 186 คน

ไอแบงก์ รวมใจบริจาคโลหิต ทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ