DEXON ต้อนรับคณะสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ และ SET

02 Aug 2023

ดร.มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) "DEXON" บริษัทผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการการตรวจสอบท่อนำส่งน้ำมัน และก๊าซ และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับคณะสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

DEXON ต้อนรับคณะสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ และ SET

 

DEXON ต้อนรับคณะสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ และ SET