ชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพานและเอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมงานบุญ "ทอดผ้าป่าการศึกษา"

04 Aug 2023

ผู้แทนจากชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพาน และผู้แทนจากกลุ่มธุรกิจขนส่งทางบก เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) โดยหัวหน้าทีมรถตรวจการณ์ระบบขนส่งสินค้า ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา โดยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท ให้กับผู้แทนจากโรงเรียนบ้านวังยาว อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมสร้างอาคารเรียน ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา สร้างโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน

ชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพานและเอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมงานบุญ "ทอดผ้าป่าการศึกษา"