โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย คว้า 5 ดาว ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

30 Sep 2023
อองตวน เดนดา (กลาง) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ร่วมแสดงความยินดีที่โรงแรมฯ ได้รับประกาศนียบัตร "ดาวแห่งความยั่งยืน" (Sustainable Tourism Acceleration Rating: STAR) จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งโรงแรมฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับ 5 ดาว ในโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน ณ โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อยตำแหน่งบุคลากรโรงแรมฯ ในภาพจากซ้ายไปขวาสาลินี
โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย คว้า 5 ดาว ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สังสวัสดิ์

หัวหน้าพนักงานแผนกต้อนรับสขิลา

เปกะมล

เลขานุการศศิวิมล

ไชยสมาน

หัวหน้าแผนกการเงินอองตวน

เดนดา

ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อยเดโช

อารุณพูลทรัพย์

หัวหน้าแผนกครัวฝ่ายบริหารสุมนัส

อุทาหร

ผู้จัดการแผนกแม่บ้านสิริญาภรณ์

ศรีรักษ์

หัวหน้าพนักงานแผนกห้องอาหาร