ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตรภาคธุรกิจในโครงการ Care the Wild "ปลูกป้อง Plant & Protect" รับหนังสือชมเชย "ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้"

21 Sep 2023

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย นงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม พร้อมด้วยพันธมิตรภาคธุรกิจในโครงการ Care the Wild "ปลูกป้อง Plant & Protect" 6 บริษัท ได้แก่ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ บมจ. ไออาร์พีซี บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง บมจ. ศุภาลัย บมจ. แอสเซทไวส์ และบมจ. ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น เข้ารับหนังสือชมเชย "ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้" สาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 127 ปี ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร โครงการ Care the Wild "ปลูกป้อง Plant & Protect" แพลตฟอร์มระดมทุนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทาง เพื่อลดภาวะโลกร้อนและเป็นแหล่งอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตรภาคธุรกิจในโครงการ Care the Wild "ปลูกป้อง Plant & Protect" รับหนังสือชมเชย "ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้"