JPARK โรดโชว์ห้องค้า "บล.ฟินันเซีย ไซรัส"

20 Sep 2023

นายสันติพล เจนวัฒนไพศาล (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) "JPARK" ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการที่จอดรถ รับจ้างบริหารพื้นที่จอดรถ และให้คำปรึกษาและรับติดตั้งระบบบริหารที่จอดรถ พร้อมด้วยนายสุพล ค้าพลอยดี (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ JPARK ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 110 ล้านหุ้น และแผนนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) กับเจ้าหน้าที่การตลาด  ณ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  

JPARK โรดโชว์ห้องค้า "บล.ฟินันเซีย ไซรัส"