เปิดอบรมหลักสูตร Advanced Python Programming

22 Sep 2023

Thailand Training Center

เปิดอบรมหลักสูตร Advanced Python Programming

เปิดอบรมหลักสูตร Advanced Python Programming

หลักสูตร Advanced Python Programming เป็นหลักสูตรที่จะให้คุณเรียนรู้เทคนิคและแนวคิดที่ซับซ้อนขึ้นด้วยภาษา Python รวมถึงเทคนิคและกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมระดับสูงด้วยภาษา Python หลักสูตร Advanced Python Programming จะช่วยให้คุณมีความรู้และทักษะในการโปรแกรมด้วยภาษา Python ที่ระดับสูงขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมให้คุณสามารถพัฒนาและจัดการกับโครงการโปรแกรมซับซ้อนได้อย่างมืออาชีพ หลักสูตร Advanced Python Programming จะทำให้คุณสามารถจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือซับซ้อน, การจัดการกับฐานข้อมูล (Database), การใช้งานโมดูลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลใหญ่ (Big Data Processing), และเทคนิคอื่นๆ เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างมืออาชีพ

ระยะเวลาอบรม 3 วัน

เริ่มอบรมเวลา 09.00 - 16.00 น.

เปิดอบรมประจำปี 2566 ดังนี้

- October 25 - 27

- November 22 - 24

- December 20 - 22

Classroom : Public 30,000 Baht / Person

Course : Online 20,000 Baht / Person

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- ผู้นักพัฒนาโปรแกรมด้วย Python ที่ต้องการเพิ่มทักษะ

- นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ต้องการเขียนโค้ด Python ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่ต้องการศึกษา Python อย่างลึกซึ้ง

- บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ Python เพื่อการทำงานอัตโนมัติ, การพัฒนาเว็บ, หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ความรู้เบื้องต้นที่ควรมีก่อนเรียนหลักสูตรนี้

- Python Programming Fundamentals

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.Thailand Training Center เปิดอบรมตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป

2.ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกวันอบรมได้ ในกรณีที่ผู้อบรมไม่สามารถอบรมตามตาราง Schedule Training : 2023

3.ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ทุกท่าน

4.ผู้เข้าอบรม ต้องนำ Computer มาเพื่อใช้ในการอบรม

รายละเอียดการชำระเงิน

1.ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

2.Thailand Training Center จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

3.ราคา ยังไม่รวมภาษี 7% ( สามารถออกใบกำกับภาษี และผู้เข้าอบรมสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ )

ติดต่อเพื่อลงทะเบียนอบรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอภิรัฐ โสภณมณี

Mobile : 089-408-6789

Tel : 02-289-3056

Id Line : thaitc

E-Mail : [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/TRAININGDATABASE

www.thailandtrainingcenter.net

ตารางอบรมประจำปี 2566

Group : Admin (คลิก) https://bit.ly/3mtNfw5

Group : Develop (คลิก) https://bit.ly/2WkJXAg

Group : Application (คลิก) https://bit.ly/2WiFYUY

Tutor OCP 19c (คลิก) https://bit.ly/3nmx2tI

 

เปิดอบรมหลักสูตร Advanced Python Programming
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit