กรรมการ SME D Bank ร่วมเยี่ยมชมบูธในงาน "OTOP Korat สัญจร" พร้อม ชิม ช้อป ของดีเมืองโคราช สร้างรายได้สู่ชุมชน

26 Sep 2023

นางสาวสภัทร์พร ธรรมากรณ์พิลาศ ประธานกรรมการบริหาร และ ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธสินค้าผู้ประกอบการในงาน "OTOP Korat สัญจร" ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ธนาคารจัดขึ้นเพื่อการพัฒนา สร้างโอกาส และยกระดับคุณค่าสินค้าดีจากท้องถิ่น มุ่งกระจายสู่ตลาดสังคมเมือง ก่อเกิดเป็นรายได้สร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน โดยภายในงานมีสินค้าดีราคาพิเศษยกทัพมาให้ ชิม ช้อป กว่า 20 ราย อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอพื้นเมือง กระเป๋า เสื้อ ผ้าคลุมไหล่, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียว สครับผิว โฟมล้างหน้า แชมพู, ผลผลิตทางการเกษตร น้อยหน่า อะโวคาโด องุ่น เป็นต้น

กรรมการ SME D Bank ร่วมเยี่ยมชมบูธในงาน "OTOP Korat สัญจร" พร้อม ชิม ช้อป ของดีเมืองโคราช สร้างรายได้สู่ชุมชน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว SME D Bank จัดต่อเนื่องทุกเดือน โดยเปิดพื้นที่สำนักงานใหญ่ ให้ลูกค้าธนาคาร ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมถึงมูลนิธิ และหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาใช้พื้นที่ขายสินค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการ มีรายได้เพิ่ม ขณะที่ ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ ครบถ้วนในจุดเดียว ถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมระดับครัวเรือนให้เติบโต นำไปสู่สังคมแห่งความสุข เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank กรุงเทพฯ