ศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสายตาภายใต้แคมเปญ "SIGHT STORY" เรื่องเล่าผ่าน "สายตา"

25 Sep 2023

ศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสายตาภายใต้แคมเปญ "SIGHT STORY" เรื่องเล่าผ่าน "สายตา" ที่เคลียร์ชัดทุกมุมมอง

ศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสายตาภายใต้แคมเปญ "SIGHT STORY" เรื่องเล่าผ่าน "สายตา"

ศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสายตาภายใต้แคมเปญ "SIGHT STORY" เรื่องเล่าผ่าน "สายตา" ที่เคลียร์ชัดทุกมุมมอง ภายในงานจัดเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพสายตาในหัวข้อ "นวัตกรรมสุขภาพการแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเลสิกและภัยสุขภาพทางสายตาในยุคดิจิทัล" โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยนวัตกรรมเลสิก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำทีมโดย นพ.ปัณณ์ธนารัช กะสีวัฒน์ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยาฯ พร้อมด้วย นพ.ประธาน ปิยสุนทร และ พญ.ณัฐมน ศศิประภา แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา โดยมีคุณเชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมจัดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพตาและการให้คำปรึกษากับจักษุแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาสายตาด้วยการทำเลสิก แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ราย ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเปิดให้รับชมผ่านทางช่อง Youtube CRA CHULABHORN Channel และ Facebook โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ โรคทางตาเป็นหนึ่งในภัยสุขภาพใกล้ตัว ส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากความผิดปกติทางสายตา เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง หรือจากโรคต้อกระจก ที่ไม่ได้รับการแก้ไขรักษา ปัจจุบันปัญหาสุขภาพดวงตา เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั้งของไทยและของโลก สำหรับโครงการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดขึ้นเพื่อสร้างการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับความเสี่ยงโรคทางตาเพื่อป้องกันการเกิดภาวะสายตาผิดปกติ

ติดตามรับฟังเสวนาได้ทาง https://www.youtube.com/live/aRP4KM-k4us?si=-wZkhyeG3kn-fwG0

ศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นหนึ่งในศูนย์การรักษาที่เปิดให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยจักษุของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยได้มีการพัฒนาขอบเขตการให้บริการรักษาจักษุวิทยามาอย่างต่อเนื่องทำให้ ณ ปัจจุบันมีศักยภาพในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่างครบวงจร โดยเปิดให้บริการ ณ ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครอบคลุมการให้บริการ อาทิ การทำเลสิก เพื่อรองรับผู้ที่มีความผิดปกติของค่าสายตา ห้องผ่าตัดจักษุ เพื่อรองรับการผ่าตัดทางจักษุทุกประเภทที่ไม่ต้องได้รับการดมยาสลบ คลินิกต้อกระจก เพื่อรองรับการทำผ่าตัดต้อกระจกที่ทันสมัยแบบครบวงจร และบริการฉีดยาเข้าวุ้นตา เพื่อรองรับการฉีดยาเข้าวุ้นตา คลินิกสายตาเลือนลาง (Low vision clinic) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่สูญเสียการมองเห็น คลินิกแก้ไขค่าสายตา (Refractive clinic) เพื่อรองรับบริการวัดแว่นและคอนแทคเลนส์ เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถปรึกษานัดหมายโปรแกรมเลสิกที่เหมาะสมสำหรับคุณได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เฉพาะเลสิก เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. หรือลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาได้ที่ www.chulabhornchannel.com/lasik-2/

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สามารถร่วมกิจกรรม "SIGHT STORY" เรื่องเล่าผ่าน "สายตา" ที่เคลียร์ชัดทุกมุมมองของคุณ กับบริการของศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ลงโซเชียลมีเดียพร้อมติด #Sightstoryโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แท็ก Facebook โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่องเล่าโดนใจ จำนวน 5 ท่าน ร่วมรับของที่ระลึกพิเศษ สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่จนถึง 30 กันยายน 2566 นี้