ปลัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อและลอยกระทง ประจำปี 2566 กับพี่น้องแรงงานไทยในไต้หวัน

11 Sep 2023

วันที่ 10 กันยายน 2566 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมการจัดงานแข่งขันเซปักตะกร้อและประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยการจัดงานครั้งนี้ สนร.ไทเป ร่วมกับกองแรงงงานนครนิวไทเป จัดงานกิจกรรมแข่งขันเซปักตระกร้อและประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 ณ ซิติเซ่นพลาซ่า ลานหน้าที่ทำการนครนิวไทเป พิธีเปิดงานมี นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย และนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานฝ่ายไทย และ นายเฉิ่น รุ่ย เจีย ผู้อำนวยการกองแรงงาน นครนิวไทเป เป็นประธานฝ่ายไต้หวัน

ปลัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อและลอยกระทง ประจำปี 2566 กับพี่น้องแรงงานไทยในไต้หวัน

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ การประกวดนางนพมาศ การมอบโล่เกียรติคุณนายจ้าง/หน่วยงานที่ช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานไทย การลอยกระทงบริเวณสระจำลอง การแสดงนาฎศิลป์ของกลุ่มลูกหลานไทย การแสดงของศิลปินนักร้องไทย (ไมค์ ภิรมย์พร) ซึ่งเป็นศิลปินขวัญใจพี่น้องชาวไทย มีการออกบูธบริการตัดผม นวดสุขภาพ กิจกรรมประดิษฐ์กระทงและโคมยี่เป็ง บริการอาหารฟรี (Pizza Hut/KFC) พร้อมลุ้นโชคจับรางวัล นอกจากนี้ภายในงานมีบูทประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆในไต้หวัน อาทิเช่น ค่ายโทรศัพท์มือถือ และบริษัทที่ดำเนินการโอนเงินกลับประเทศอย่างถูกกฎหมาย เป็นต้น ภายในงานมีแรงงานไทยเข้าร่วมงานกว่า 4,000 คน ได้รับเสียงชื่มชมและแสดงความขอบคุณที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อพี่น้องแรงงานไทยให้ได้รับความสุขรวมทั้งสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งได้มีการพูดคุยซักถามสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทย และนำความห่วงใยของกระทรวงแรงงานซึ่งได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องแรงงานไทยในไต้หวันเป็นอย่างมาก เนื่องจากแรงงานไทยเป็น "ฮีโร่" ของประเทศไทย และฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพและห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อนำเงินกลับไปสู่ครอบครัวและสามารถสร้างเศรษฐกิของประเทศให้พัฒนายิ่งขึ้นอีกด้วย

ปลัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อและลอยกระทง ประจำปี 2566 กับพี่น้องแรงงานไทยในไต้หวัน