มบส.รับนักศึกษาป.ตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา2567 และเปิดคัดเลือกรับทุนความสามารถพิเศษ

11 Sep 2023

       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ(กศ.พ.) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567  เปิดรับสมัครเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่  http://admission.bsru.ac.th ตรวจสอบสัมภาษณ์ได้ที่ http://admission.bsru.ac.th ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 1 - 3 วันทำการ หลังจากสอบสัมภาษณ์ รายงานตัว วันที่ 25 กันยายน- วันที่ 5 ธันวาคม 2566

มบส.รับนักศึกษาป.ตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา2567 และเปิดคัดเลือกรับทุนความสามารถพิเศษ

          นอกจากนี้ มบส. เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 โดยมีทุนการศึกษาด้านต่างๆดังนี้ ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ นาฏศิลป์ การแสดง และด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สนใจสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่13 กันยายน- 11 ตุลาคม 2566 ทางออนไลน์ที่ https://aarservice.bsru.ac.th/talent ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุน วันที่ 17 ตุลาคม 2566 พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการ วันที่ 19-27 ตุลาคม 2566  ส่วนการประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา ประชุมผู้ได้รับทุนการศึกษา และการทำสัญญาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถาม 2 โครงการดังกล่าวได้ที่โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย WWW.BSRU.AC.TH

มบส.รับนักศึกษาป.ตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา2567 และเปิดคัดเลือกรับทุนความสามารถพิเศษ