"เคหะสุขประชา" จับมือการเคหะแห่งชาติ ร่วมงาน "มหกรรมบ้านการเคหะแห่งชาติ 2023" ยกขบวนบ้านทำเลดี พร้อมอาชีพ ให้ผู้เช่าทั่วประเทศ

11 Sep 2023

เคหะสุขประชา ยกทีมร่วมงาน 'มหกรรมบ้านการเคหะแห่งชาติ 2023' โดยการเคหะแห่งชาติ จัดบูธรวมทำเลศักยภาพ เปิดโอกาสผู้เช่าครัวเรือนเปราะบางเข้าอยู่อาศัย พร้อมประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แสดงภาพรวมพื้นโครงการทั่วประเทศกว่า 100,000 หน่วย ส่งเสริมโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่ดี ในราคาที่เป็นเจ้าของได้ สร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

"เคหะสุขประชา" จับมือการเคหะแห่งชาติ ร่วมงาน "มหกรรมบ้านการเคหะแห่งชาติ 2023" ยกขบวนบ้านทำเลดี พร้อมอาชีพ ให้ผู้เช่าทั่วประเทศ

นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เผยว่า เคหะสุขประชา ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยระดับคุณภาพแก่ประชาชน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้ ในงาน 'มหกรรมบ้านการเคหะแห่งชาติ 2023' ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติและพันธมิตรภาครัฐและเอกชน

บูธภายในงานของโครงการบ้านเคหะสุขประชา ได้รวบรวมพื้นที่โครงการนำร่องและความคืบหน้าการดำเนินการโครงการทั่วประเทศกว่า 100,000 หน่วย มาจัดแสดงพร้อมจุดแข็งสำคัญอย่างการสร้างเศรษฐกิจชุมชน ผ่าน 6 รูปแบบอาชีพหลักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ เกษตรกรรม, ปศุสัตว์, ตลาด, งานบริการ, ศูนย์การค้าปลีกค้าส่ง และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่นับเป็นการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของผู้เช่ากลุ่มครัวเรือนเปราะบางที่ตรงกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 'สร้างบ้าน สร้างเศรษฐกิจ เพื่อชีวิตสุขประชา' รวมไปถึงวิสัยทัศน์ 'สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี' ของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นหัวเรือหลักในการจัดงานครั้งนี้

"บทบาทของบ้านเคหะสุขประชา คือการดำเนินการสร้างบ้านเช่าพร้อมอาชีพเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ โดยที่ผ่านมาบริษัทได้นำร่องโครงการเปิดให้ผู้เช่าเข้าอยู่อาศัยพร้อมประกอบอาชีพแล้ว 2 แห่งบนสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพในทำเลฉลองกรุงและร่มเกล้า ทั้งรูปแบบบ้านแฝด 1 ชั้น บ้านกลุ่ม 2 ชั้น ซึ่งแสดงให้เห็นภาพรวมและความชัดเจนที่บริษัทกำลังเดินหน้าต่อในทำเลศักยภาพอื่นทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดมั่นคงในแง่มุมของการพักอาศัยใกล้ที่ทำงาน และสามารถอยู่ร่วมกันได้ทั้งครอบครัว"

ทั้งนี้ ภายในงานมหกรรมบ้านการเคหะแห่งชาติ 2023 ยังมีมาตรการสนับสนุนการเข้าถึงอยู่อาศัยและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ ส่วนลดสูงสุด 10%, อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่), ส่วนลดการจองในวันงาน รวมถึงมีกิจกรรมให้ความรู้ สินค้าราคาประหยัด และคำแนะนำการให้บริการด้านการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่าง ๆ มากมาย

ติดตามข่าวสารกิจกรรมดี ๆ จากเคหะสุขประชา เพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/KHA.Sukpracha

"เคหะสุขประชา" จับมือการเคหะแห่งชาติ ร่วมงาน "มหกรรมบ้านการเคหะแห่งชาติ 2023" ยกขบวนบ้านทำเลดี พร้อมอาชีพ ให้ผู้เช่าทั่วประเทศ