รพ.ไทยนครินทร์ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2566

14 Sep 2023

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  ครั้งที่  3 ประจำปี 2566 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคจำนวนมาก และได้รับปริมาณโลหิตทั้งหมด 60,800 ซีซี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4

รพ.ไทยนครินทร์ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2566

สำหรับกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 -15.00 ณ ห้องประชุมชั้น 4 รพ.ไทยนครินทร์