สำนักพิมพ์วิชเปิดตัวหนังสือ PEOPLE TRANSFORMATION สยายปีก "บุคลากร" ให้ "องค์กร" ยั่งยืน

13 Sep 2023

อมูลจากเว็บไซต์ Layoff.fyi ณ วันที่ 19 มกราคม 2566 เปิดเผยว่า ใน 18 วันแรกของปี 2566 มีบริษัทจำนวน 122 แห่ง เลิกจ้างพนักงานไปแล้ว 37,526 คน คิดเฉลี่ยเป็นวันละ 2,084.78 คน

สำนักพิมพ์วิชเปิดตัวหนังสือ PEOPLE TRANSFORMATION สยายปีก "บุคลากร" ให้ "องค์กร" ยั่งยืน

ข่าวการปลดพนักงานที่เกิดขึ้นในปีนี้เกิดขึ้นถี่กว่าปี 2565 นับตั้งแต่เริ่มปีใหม่ 2566 ก็มีข่าวบริษัทระดับโลกประกาศปลดพนักงานแทบจะทุกวัน  (ที่มา : https://www.prachachat.net/world-news/news-1181179)

ข้อมูลจากเว็บไซต์ Bloomberg ระบุว่า บริษัท Meta หรือที่เราคุ้นชื่อว่า Facebook มีแผนปลดพนักงานระลอกสองอีกหลายพันคน จากที่ปลดไปแล้วรอบแรกในเดือนพฤศจิกายน 2022 จำนวน 11,000 คน ซึ่งเกิดจากการชะลอตัวของรายได้จากโฆษณา

ในประเทศไทย องค์กรหลายแห่งกำลังเผชิญปัญหาเดียวกัน และด้วยวัฒนธรรมการทำงานแบบครอบครัว ทำให้องค์กรหลายแห่งตัดสินใจไม่ปลดคนออก และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนั้น ความท้าทายขององค์กรเหล่านี้ คือต้อง transform พนักงานให้มีศักยภาพ พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทักษะความรู้หลายอย่างในอดีตนำกลับมาใช้ไม่ได้แล้วในปัจจุบัน องค์กรต้องวางแผนใหม่ พลิกโฉมคน ให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

แม้หลาย ๆ ธุรกิจจะมีปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) เข้ามาแทนที่คน แต่ในที่สุดแล้ว สิ่งที่เป็นหัวใจของการทำธุรกิจก็ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และ "คนเท่านั้นที่ทำเรื่องนี้ได้ดีที่สุด" โดยมีระบบอัจฉริยะต่าง ๆ เป็นตัวช่วย คอยสนับสนุน ดังนั้น องค์กรต่าง ๆ จึงต้องสร้างแนวคิดให้พนักงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

บทสรุปของ "People Transformation" คือการพลิกโฉมคนในองค์กร ท้าทายวิธีคิดและวิธีการทำธุรกิจจากรูปแบบเดิม ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคนทั้งองค์กร ทุกหน่วยงาน โดยสร้างการทำงานในรูปแบบใหม่ (new ways of working) ที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (competitive advantages) ที่เหนือคู่แข่ง พร้อมสร้างประสบการณ์ที่คาดไม่ถึง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละคน ดังนั้น "คน" จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้ทุกย่างก้าวของธุรกิจเดินหน้าได้อย่างเติบโตและยั่งยืน 

และนี่จึงเป็นจุดตั้งต้นของ หนังสือ "PEOPLE TRANSFORMATION" กลยุทธ์การทรานส์ฟอร์ม (transform) "คน" จากดักแด้ให้เป็นผีเสื้อที่สวยงาม

"เพราะ...หากคุณไม่เปลี่ยน โลกก็จะบังคับให้เปลี่ยนอยู่ดีนั่นเอง"

หนังสือ PEOPLE TRANSFORMATION สยายปีก "บุคลากร" ให้ "องค์กร" ยั่งยืน ถ่ายทอดจากประสบการณ์กว่า 20 ปี โดย ดร.ธารินี สุรัตพิพิธ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation และการทำ People Transformation ให้องค์กรชั้นนำทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ 2 สี ราคา 275 บาท วางจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

สำนักพิมพ์วิชเปิดตัวหนังสือ PEOPLE TRANSFORMATION สยายปีก "บุคลากร" ให้ "องค์กร" ยั่งยืน