วิทยาลัยนานาชาติ พีไอเอ็ม เปิดรับสมัครเด็กม.ปลาย-มหาลัย โชว์ไอเดียการแข่งขัน The 3rd PIM International Hackathon ผลักดันการคิดนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

13 Sep 2023

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (International College, Panyapiwat Institute of Management) ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) - ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) - ทรู ดิจิทัล พาร์ค (True Digital Park) - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) - กลุ่มบริษัท 500 Startups (กองทุน 500 ตุ๊กตุ๊ก) - บริษัท ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ จำกัด (กองทุน ดิสรัปท์อิมแพค) จัดการแข่งขัน PIM International Hackathon ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ภายใต้ธีม "Sustainable Well-being towards Zero-Green-Clean Economy" โดยเป็นเวทีแข่งขันไอเดียคนรุ่นใหม่เพื่อต่อยอดนวัตกรรมใหม่ และการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวที่ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้เป็นวงกว้างในมิติด้านต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศ ชิงรางวัลและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท นอกจากนี้ทีมชนะเลิศจะมีโอกาสต่อยอดไอเดียธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมเข้าสู่ตลาดในระดับนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ พีไอเอ็ม เปิดรับสมัครเด็กม.ปลาย-มหาลัย โชว์ไอเดียการแข่งขัน The 3rd PIM International Hackathon ผลักดันการคิดนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การแข่งขันเป็นรูปแบบไฮบริดนำเสนอไอเดียเป็นภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครถึง 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาตรี เปิดกว้างไอเดียทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ในแง่ต่างๆ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) เพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว หรือ "Green Economy" เช่น

  • Air Pollution มลภาวะทางอากาศ
  • Education ความเท่าเทียมทางการศึกษา
  • Green Environment สิ่งแวดล้อมสีเขียว
  • Health & Well-being สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี
  • Net Zero & Carbon Offsets การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และการชดเชยคาร์บอน
  • Public Safety ความปลอดภัยของสาธารณะ
  • Sustainable Energy พลังงานยั่งยืน
  • Waste Management การจัดการของเสีย
  • อื่นๆ

กำหนดและเงื่อนไขการแข่งขัน

การแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย:     13 - 24 พฤศจิกายน 2566 

การแข่งขันระดับมัธยมปลาย:       27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2566

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ไทยและต่างชาติ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี)

การแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษตลอดการแข่งขัน

พิธีเปิดการแข่งขัน The 3rd PIM International Hackathon จะจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ผ่านรูปแบบ Hybrid จัดงาน ณ True Digital Park ฝั่งเวสต์ ชั้น 2 และ Live Streaming ทาง Fanpage PIM Inter Hackathon

สมัครได้แล้ววันนี้ - 31 ตุลาคม 66

กรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/44DMSFS

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/456TX1D

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PIMInterHackathon

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม [email protected]

โทร. 02-855-0742

วิทยาลัยนานาชาติ พีไอเอ็ม เปิดรับสมัครเด็กม.ปลาย-มหาลัย โชว์ไอเดียการแข่งขัน The 3rd PIM International Hackathon ผลักดันการคิดนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม