โมเดอร์นฟอร์มมอบเฟอร์นิเจอร์รักษ์โลกให้เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร สนับสนุนนโยบายสวน 15 นาที เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนกรุง

19 Sep 2023

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางสุภมาส เลขาจารกุล ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง รับมอบเฟอร์นิเจอร์รักษ์โลก จากนางวิภาวี สร้อยระย้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานขายโครงการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนสวน 15 นาที (Pocket Park) ในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

โมเดอร์นฟอร์มมอบเฟอร์นิเจอร์รักษ์โลกให้เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร สนับสนุนนโยบายสวน 15 นาที เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนกรุง

โมเดอร์นฟอร์มร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนเฟอร์นิเจอร์รักษ์โลก (Sustainable Furniture) รุ่น Motion, Mixx, Mono ที่ออกแบบภายใต้แนวคิดเพื่อความยั่งยืน ด้วยการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนจากเม็ดพลาสติกที่ได้จากขยะอุตสาหกรรมหรือ Industrial Waste นำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ มีคุณสมบัติเด่นด้านความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมดีกว่าพลาสติกทั่วไป มีน้ำหนักเบา ออกแบบเป็นที่นั่งอเนกประสงค์ที่รองรับทั้งการทำงานและพักผ่อน โดยอิงพฤติกรรมการนั่งและหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) และการใช้งานในสถานที่ที่หลากหลาย ทั้งที่พักอาศัยและสำนักงาน พื้นที่ส่วนตัวรวมถึงพื้นที่สาธารณะ

"สวน 15 นาที" คือนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในการกระจายสวนและพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ภายใน 15 นาที หรือประมาณ 800 เมตร โดยการพัฒนาพื้นที่เดิมควบคู่การเพิ่มพื้นที่ใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน

โมเดอร์นฟอร์มมอบเฟอร์นิเจอร์รักษ์โลกให้เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร สนับสนุนนโยบายสวน 15 นาที เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนกรุง