รอยัล ภูเก็ต มารีน่า รวมพลังจับมือพันธมิตรเก็บขยะฟื้นฟูชายหาดเกาะนาคาใหญ่ ต่อยอดพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม นำร่องธุรกิจมารีน่าสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรกในไทย

18 Sep 2023

รอยัล ภูเก็ต มารีน่า ร่วมกับ TYBA (สมาคมธุรกิจเรือยอทช์ไทย), มูลนิธิ Oceans For All, Sawanu Travel, Island Dream Exploration, Crystal Sea Marine Phuket, AGY Asia Global Yachting, Simba Sea Trips, Andaman Surprise Phuket, SAii Phi Phi Island Village, บลูแคนยอนคันทรีคลับ, AIM Charters และ Thailand Marine Guide โดยมี รอยัล ภูเก็ต มารีน่า เป็นหัวหอกนำจิตอาสา พนักงาน นักเรียนและครูจากโรงเรียนบ้านเกาะนาคา รวมจำนวนจิตอาสาทั้งสิ้นกว่า 90 คน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดครั้งสำคัญ เพื่อตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งในเชิงนโยบาย ในการสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและชุมชน

รอยัล ภูเก็ต มารีน่า รวมพลังจับมือพันธมิตรเก็บขยะฟื้นฟูชายหาดเกาะนาคาใหญ่ ต่อยอดพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม นำร่องธุรกิจมารีน่าสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรกในไทย

กิจกรรมนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เป้าหมายในการฟื้นฟูชายหาดที่สวยงามของเกาะนาคาใหญ่ แต่ยังขยายรวมไปถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะให้คนในชุมชน คุณครู และนักเรียนในโรงเรียนบ้านเกาะนาคา พร้อมทั้งได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆ ในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย

นับเป็นกิจกรรมที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวของการดูแลสิ่งแวดล้อมและการยกระดับความเป็นอยู่ในชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียน พร้อมปลูกจิตสำนึกในการสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมในชุมชน

รอยัล ภูเก็ต มารีน่า พร้อมด้วยพันธมิตรที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ยังคงต้องการจะเน้นย้ำและอุทิศตนอย่างตั้งใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอันมีค่าสู่ความยั่งยืน ด้วยความเชื่อที่ว่าการดำเนินการร่วมกันในครั้งนี้จะสามารถยกระดับผลลัพธ์เชิงบวกที่ดีขึ้นให้กับชุมชน และยังคงจะอุทิศตนอย่างแน่วแน่ต่อไป ในการเพิ่มโครงการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอันมีค่าสู่ความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อๆ ไป

รอยัล ภูเก็ต มารีน่า รวมพลังจับมือพันธมิตรเก็บขยะฟื้นฟูชายหาดเกาะนาคาใหญ่ ต่อยอดพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม นำร่องธุรกิจมารีน่าสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรกในไทย