สือเฉียง ซ่ง นายใหญ่ของเอสแอลคอร์ ร่วมแบ่งปันเรื่องราวในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเขตการค้าหัวเฉียงเป่ยในเมืองเซินเจิ้น (ส่วนที่สอง)

18 Sep 2023

เมื่อไม่นานมานี้ คุณซ่ง สือเฉียง (Song Shiqiang) ซีอีโอบริษัท เอสแอลคอร์ไมโคร เซมิคอน จำกัด (SlkorMicro Semicon Co., Ltd.) ได้เผยแพร่บทความบอกเล่าเรื่องราวในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเขตการค้าหัวเฉียงเป่ยในเมืองเซินเจิ้น (Past, Present, Future of Shenzhen Hua Qiang Bei)

เขตการค้าหัวเฉียงเป่ยของเมืองเซินเจิ้นเป็นศูนย์กระจายสินค้าฮาร์ดแวร์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระดับเวิลด์คลาส โดยคุณซ่ง สือเฉียง เชื่อว่าโอกาสในการพัฒนาอันหลากหลายของเขตการค้าหัวเฉียงเป่ยได้เข้ามามีส่วนส่งเสริมความก้าวหน้าของเอสแอลคอร์ ซึ่งหลัก ๆ แล้วปรากฏให้เห็นว่า ประการแรก อุตสาหกรรมนี้กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีจำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หัวเฉียงเหนือ (Huaqiang North) เป็นศูนย์กลางสำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ โดยมียอดขายต่อปีกว่า 2.4 แสนล้านหยวน ทั้งยังมีท่าเรือ เปิดโอกาสให้ส่งออกไปต่างประเทศได้ ประการที่สองคือ การผลิตสินค้าทดแทนในประเทศกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น ระดับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นสัญลักษณ์บ่งชี้ความแข็งแกร่งของประเทศ และการเป็นผู้นำในด้านชิปก็นำไปสู่ความได้เปรียบในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเมือง ปัจจุบัน ชิประดับไฮเอนด์ในจีนส่วนใหญ่พึ่งพาการนำเข้า เอสแอลคอร์ในฐานะองค์กรอุตสาหกรรมจึงให้ความสำคัญในการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนี้มาโดยตลอด ประการที่สามอยู่ที่ข้อได้เปรียบในการพัฒนาขององค์กรเอกชน เซินเจิ้นเป็นเมืองที่องค์กรเอกชนพัฒนาก้าวหน้าได้ดีที่สุด โดยเป็นผู้นำในด้านประสิทธิภาพ นวัตกรรม การตอบสนองตลาด และด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ ธุรกิจองค์กรในภูมิภาคนี้ยังจะได้รับผลพวงจากการปฏิรูปและการเปิดตลาดอีกด้วย ประการที่สี่ได้แก่การเปลี่ยนแปลงและยกระดับผู้ประกอบการในหัวเฉียงเหนือ ตัวอย่างเช่น เอสแอลคอร์มุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้เครื่องมือ พร้อมส่งเสริมจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรมด้านองค์กรและการจัดการ การนำโมเดลธุรกิจไปต่อยอด และประการที่ห้าคือนวัตกรรมเทคโนโลยี โดยหลังจากที่ได้วิจัยและพัฒนามากว่า 10 ปี เอสแอลคอร์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพแข่งขันสูง และขณะนี้ก็มุ่งสร้างแบรนด์และการตลาดเพื่อการส่งเสริมการขาย และกำหนดกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ส่วนประการที่หกนั้น หัวเฉียงเหนือกำลังส่งผลกระทบไปอย่างแพร่หลาย และนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในแง่ของความสามารถ แบรนด์ เทคโนโลยี และเงินทุน

คุณซ่ง สือเฉียง เชื่อว่า เขตการค้าหัวเฉียงเป่ยได้ผ่านบททดสอบและอุปสรรคต่าง ๆ มาแล้วมากมาย และเป็นเรื่องปกติที่ลูกค้าของเอสแอลคอร์จะเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกได้ในบริบทของแนวโน้มการพัฒนาโดยรวม เอสแอลคอร์ได้เห็นพัฒนาการของหัวเฉียงเหนือ โดยเมื่อไม่นานมานี้ พิพิธภัณฑ์หัวเฉียงเป่ย (Huaqiangbei Museum) ได้เริ่มดำเนินการแล้ว และหัวเฉียงเป่ยก็ได้สร้างแหล่งรวมจิตวิญญาณ ทั้งนี้ เอสแอลคอร์ในฐานะองค์กรนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบ ได้สร้างผลงานไว้อย่างโดดเด่นในแวดวงธุรกิจนี้ และยังคงพร้อมรับกับปัญหาท้าทายต่าง ๆ ในระดับสากล

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://www.kinghelm.net/song-shiqiang_53553/569335.html

ติดต่อ: Adele Sun, [email protected]

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit