เครือ รพ.พญาไท-เปาโล จับมือ จุฬา เปิดตัวหลักสูตร Season 5 Hybrid Learning ติดอาวุธให้องค์กรสู่ความสำเร็จทางธุรกิจเฮลท์แคร์

18 Sep 2023

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล นำโดย นายอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายนิรุธ ศรีพวาทกุล ผู้อำนวยการสายพัฒนาคุณค่าธุรกิจและเพิ่มพูนการเรียนรู้ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนาม MOU ด้านวิชาการ สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ เปิดตัวหลักสูตร Season 5 Hybrid Learning บนแอปพลิเคชัน CILA ศูนย์กลางการจัดการองค์ความรู้สำหรับบุคลากร เครือ รพ. พญาไท-เปาโล โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล หุ่นโสภณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School) ลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ นับเป็นปีที่ 5 ในการต่อยอดความสำเร็จสู่การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ตอกย้ำภาพผู้นำธุรกิจเฮลท์แคร์ที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานไปสู่สังคมวงกว้าง

เครือ รพ.พญาไท-เปาโล จับมือ จุฬา เปิดตัวหลักสูตร Season 5 Hybrid Learning ติดอาวุธให้องค์กรสู่ความสำเร็จทางธุรกิจเฮลท์แคร์

ความร่วมมือกันครั้งนี้ เป็นการยกระดับความรู้เชิงธุรกิจ เพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรของโรงพยาบาลให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในยุค Digital transformation ด้วยการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบ Hybrid Learning ภายใต้ในแนวคิด "Strategic Action in Healthcare Battlefield"

นายนิรุธ ศรีพวาทกุล ผู้อำนวยการสายพัฒนาคุณค่าธุรกิจและเพิ่มพูนการเรียนรู้ เครือรพ.พญาไท-เปาโล เผยว่า "ย้อนกลับไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว เครือรพ.พญาไท-เปาโล ประสบความสำเร็จในการเรียนรูปแบบ Hybrid Learning ซึ่งผสานจุดแข็งของการเรียนรู้ในห้องเรียนและ Digital Learning การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงเป็นเหมือนบทพิสูจน์แล้วว่าบุคลากรของเครือรพ.พญาไท-เปาโล สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว การเรียนในรูปแบบ Hybrid Learning ของเรา สามารถเอื้ออำนวยให้นักเรียนจำนวนมากสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถทบทวนบทเรียนตัวเองได้ แล้วยังมีการจัดกิจกรรม workshop ให้นักเรียนทุกคนมาเจออาจารย์กับเพื่อน ทำให้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการเรียนในห้องเรียน คุณภาพในการเรียนและการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานเหมือนการเรียนในห้องเรียน"

นายนิรุธ ศรีพวาทกุล กล่าวต่อว่า "เมื่อเข้าสู่ปีที่ 5 จึงได้เห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนที่เข้ามาเรียนในหลักสูตร Hybrid Learning การมีเครื่องมือต่างๆ ให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ทันที เช่น Business Model Canvas, Design Thinking เป็นต้น สิ่งเหล่านี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ในอนาคต จึงให้ทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้นแบบของสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบุคลากรมีคุณภาพ นำแนวคิดพัฒนาบุคลากรของเครือรพ.พญาไท-เปาโล ให้เข้าใจเรื่องการทำธุรกิจและการวางแผนธุรกิจด้วยเครื่องมือที่เคยเรียนมาตลอด 4 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จึงเป็นพาร์ทเนอร์ทางการศึกษา ที่สามารถนำพาพวกเราเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning ได้อย่างสมบูรณ์แบบ"

ความพิเศษของหลักสูตร Season 5 Hybrid Learning ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าว่า "เมื่อทุกอย่างเปลี่ยน เราก็ต้องเปลี่ยน เรียนรู้กับสิ่งที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ในสมรภูมิมีคนเก่งแล้ว ย่อมมีคนเก่งกว่า ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลง แต่อยู่ที่เราเรียนรู้และก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างทัดเทียมและนำหน้า เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ดังนั้นการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร Season Five Hybrid Learning จึงเน้นแนวคิด Strategic Thinking การคิดอย่างมีชั้นเชิง เพื่อยกระดับความรู้เชิงธุรกิจและค้นหาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ แบบ Winning Strategy"

หัวข้อการเรียนในหลักสูตร Season Five Hybrid Learning รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล หุ่นโสภณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสริมต่อในเรื่องหัวข้อการเรียน โดยแนะนำหัวข้อ Module การเรียนที่น่าสนใจ อาทิเช่น "Trend of Technology in 2025 and How to Apply, Entrepreneurial Marketing & Application, Strategically Experience Management, Digital Transformation Canvas"

นอกจากนี้บน CILA ยังมีหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งศาสตร์ด้านการแพทย์ พยาบาล และการพัฒนาตนเองอื่นๆ อีกกว่า 300 หลักสูตร มีการจัดกิจกรรมอบรมตลอดทั้งปี เพื่อให้บุคลากรคิดต่อยอดในการวางแผนเพื่ออนาคตและก้าวทันสถานการณ์ความเป็นไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมามีผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 2.7 ล้านครั้ง เครือ รพ.พญาไท-เปาโลแล้ว มีความตั้งใจที่จะเดินหน้าขยายผลหลักสูตร Hybrid Learning ส่งต่อความรู้ให้แก่เครือ BDMs บนความเชื่อมั่นว่า การสร้าง 'คน' คือ การสร้างนวัตกรรมที่ล้ำค่าที่สุดของเครือ รพ. พญาไท-เปาโล

เครือ รพ.พญาไท-เปาโล จับมือ จุฬา เปิดตัวหลักสูตร Season 5 Hybrid Learning ติดอาวุธให้องค์กรสู่ความสำเร็จทางธุรกิจเฮลท์แคร์