รพ.ไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2566 ท้าวัยเก๋าพิชิตสุขภาพ ในงาน 'Young เก๋า Young ไม่กลัวแก่'

18 Sep 2023

องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุสากล (International Day of Older Persons) เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุทุกท่าน ผู้ซึ่งเคยมีคุณูปการต่อสังคม

รพ.ไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2566 ท้าวัยเก๋าพิชิตสุขภาพ ในงาน 'Young เก๋า Young ไม่กลัวแก่'

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างความเข้าใจและช่วยกันดูแลผู้สูงอายุในด้านสุขภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขอเรียนเชิญผู้สูงอายุและคนในครอบครัว ร่วมงาน 'Young เก๋า Young ไม่กลัวแก่'  ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566  เวลา 08.00-12.00 น. ณ โซน Coffee & Library ชั้น 3 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ไฮไลท์กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจมวลกระดูก และตรวจจอประสาทตา ร่วมรับฟังเสวนา   Health Talk หัวข้อ    'ติดเกราะสุขภาพหัวใจวัยเก๋า' โดย พญ.อัญชิสา วงศ์ชนะยุทธ  แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหลอด เลือดหัวใจ  และหัวข้อ  'เวทมนตร์ชะลอสมองเสื่อมในวัยเก๋า' โดย พญ.ประวีณา ดิเรกวัฒนชัย แพทย์เฉพาะทางสมองและระบบประสาท พร้อม Workshop 'อาหารสุขภาพโดนใจ สไตล์วัยเก๋า' โดยนักกำหนดอาหาร ปิดงานแบบสุนทรีย์กับดนตรีเพราะๆ จากวง 'ร้อยกะรัต'

ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่  https://forms.gle/EB5DuqsjkL4Mi1Bt9

 ทุกท่านจะได้รับของที่ระลึก พร้อมลุ้นรับโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี

รพ.ไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2566 ท้าวัยเก๋าพิชิตสุขภาพ ในงาน 'Young เก๋า Young ไม่กลัวแก่'