"เซ็น กรุ๊ป" เซ็น MOU 31 วิทยาลัยชื่อดัง สร้างเครือข่ายพัฒนาความรู้และประสบการณ์ พร้อมผลักดันนักศึกษาและต่อยอดสู่การทำงานแบบมืออาชีพ

01 Sep 2023

นายชิตพล วิวัฒนาเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จับมือ 31 วิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ประจำปี 2566 ร่วมสร้างเครือข่ายพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ด้วยทักษะการเรียนรู้ ทั้งรูปแบบ Classroom Training และ e-Learning Platform, พัฒนาทักษะวิชาชีพ ผ่านหลักสูตรเฉพาะทางของทุกแบรนด์ร้านอาหารในเครือ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ รวมถึงมีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) ที่คอยดูแลให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา 1-3 ปี ของการเข้าฝึกประสบการณ์ (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละสถาบัน)

"เซ็น กรุ๊ป" เซ็น MOU 31 วิทยาลัยชื่อดัง สร้างเครือข่ายพัฒนาความรู้และประสบการณ์ พร้อมผลักดันนักศึกษาและต่อยอดสู่การทำงานแบบมืออาชีพ

ทั้งนี้ทางเซ็น กรุ๊ป เชื่อในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ จึงอยากร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้นักศึกษาได้เติบโตอย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถนำทั้งความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพ ไปต่อยอดสู่การทำงานแบบมืออาชีพได้ในอนาคต โดยงานดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Townhall อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเคส (At Work) เมื่อเร็ว ๆ นี้